Grundat i ett EU-direktiv och därefter en nationell förordning ska handeln från och med 1 juni informera konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan, fördelarna med att minska förbrukningen av dem samt ge konsumenter råd om hur de kan minska sin förbrukning av plastbärkassar. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har sedan våren 2016 en branschöverenskommelse om dagligvaruhandelns arbete kring plastbärkassar. I och med det tillkomna informationsansvaret har branschöverenskommelsen uppdaterats.

Branschöverenskommelse plastbärkassar