Utbildning bäruppköp

Bäruppköp

Denna utbildning riktar sig till dem som bedriver bäruppköp. Utbildningen är ett komplement till de ”Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp” som tagits fram av Svenska Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Utbildningen består i huvudsak av fördjupad information om det som står i riktlinjerna Det handlar om fakta, bakgrunder och motiveringar till varför riktlinjerna är utformade som de är.

Utbildning bäruppköp