Introduktion till dagligvarubranschen

Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med DLF och ECR tagit fram en introduktionsutbildning till dagligvarubranschen. Målet med utbildningen är att tillgodose behovet av en gemensam grundläggande kunskap om dagligvarubranschen för handel och leverantörer. I utbildningen får man lära sig hur marknaden ser ut, vilka branschgemensamma bolag och handelsaktörer som finns, och inte minst vilka delar man behöver ha koll på vid en produktlansering.

Efter genomförd utbildning finns det möjlighet att ladda ner ett kursintyg.

Inloggning till utbildningen finns på respektive företags intranät.