Under fredagen (20 oktober) meddelade Regeringen att man stärker och permanentar satsningen på kommersiell service för exempelvis lanthandlare i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. För 2018-2019 utökas stödet med ytterligare 35 miljoner kronor. Regeringen har sedan tidigare inrättat ett driftstöd på 35 miljoner kronor årligen 2016–2019 till dessa dagligvarubutiker. Från och med 2020 avsätts därefter 35 miljoner kronor årligen.

Svensk Dagligvaruhandel välkomnar satsningen.

–  Svensk Dagligvaruhandel välkomnar att regeringen permanentar stödet till lanthandel och små butiker i glesbygd. Det har bidragit till att den nedåtgående trenden med lanthandlare och butiker på glesbygd som tvingats stänga ned upphört. Framöver blir det än mer behövligt för att exempelvis klara anpassning till nya lagkrav på kyl- och frysanläggningar och andra hållbarhetssatsningar, säger Magnus Nikkarinen näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.