Katarina Rosenqvist, med lång och gedigen kunskap inom hållbarhetsområdet, stärker upp Svensk Dagligvaruhandels hållbarhetsarbete.

– Katarina har under våren på ett lyckosamt sätt hjälpt branschen att ta fram vår Färdplan mot fossilfria och materialåtervinningsbara förpackningar och varit delaktig i vårt matsvinnsarbete. Hon är en värdefull resurs med den expertis hon har och därför känns det naturligtvis roligt att kunna erbjuda en förlängning på hennes uppdrag, säger Karin Brynell

Till pressmeddelande