3

Försäljnings­mönster i daglig­varu­handeln 2021

Illustration på en person som handlar mat inför högtider

Fredagen veckans största försäljnings­dag

 • Under en vanlig vecka sker nästan hälften av daglig­varu­handelns försäljning under perioden torsdag till lördag. Allra mest säljs på fredagar, som står för 18 procent av vecko­försäljningen i daglig­varu­handeln.
 • Veckans minsta försäljning­sdag är söndag som står för 12 procent av vecko­försäljningen. Om försäljningen hade varit lika stor varje dag hade den uppgått till drygt 14 procent av vecko­försäljningen dagligen.

Källa: Dagligvaruindex

Avvikande veckor

 • Daglig­varu­handeln har en förhållande­vis jämn försäljning under året. Under vissa veckor avviker dock försäljningen jämfört med försäljningen under normal­veckan. Exempelvis ökar daglig­varu­försäljningen under veckan före påsk, för att sedan minska under veckan efter påskhelgen.
 • Den mest avvikande veckan är veckan före jul, då det spenderas ungefär 19 procent mer i daglig­varu­handeln än under en vanlig vecka. Även midsommar­veckan har en betydligt högre försäljning än en vanlig vecka.
 • Under resterande högtider skiljer sig försäljningen marginellt från försäljningen under en vanliga vecka.

Källa: Dagligvaruindex

Försäljnings­storlek för olika livs­medels­grupper

 • Kolonial var den livsmedels­grupp som stod för störst andel av livsmedels­försäljningen under 2021. Av varje spenderad hundralapp lades 24 kronor på kolonialvaror.
 • 16 kronor av varje hundra­lapp spenderades inom kategorin mejeri. Tätt därefter följde kategorierna frukt och grönt (15 procent) samt kött (14 procent).

Källa: Dagligvaruindex

Försäljning­sutveckling
per capita 2016–2020

 • Kött är den varu­grupp som har minskat mest sett till försäljning per person. Försäljningen har minskat med 8,1 procent sedan 2016.
 • Bland de tre varu­grupper som har lägst försäljnings­ökning återfinns kött, fisk samt mjölk, ost och ägg.
 • Störst försäljnings­utveckling återfinns i varu­gruppen bröd och övriga spann­måls­produkter. Försäljningen har ökat med 9,8 procent per capita sedan år 2016.
 • Även grönsaker finns med bland de varu­grupper som har utvecklats mest under de senaste fem åren. Totalt har grönsaks­försäljningen per capita ökat med 4,1 procent sedan 2016.

Källa: SCB, egna beräkningar
* I övrigt ingår COICOP 01.1.5, 01.1.8-9, 01.2 samt 02.1

Gå vidare till:
Ekologiskt