4

Ekologisk försäljning 2021

Illustration på en person som odlar sin mat

Andelen ekologiskt minskar

  • Nästan 6 kronor av varje 100-lapp går till ekologiska livsmedel. Andelen ekologisk livsmedels­försäljning uppgick under 2021 till 5,8 procent. Det är en minskning på 0,5 procent­enheter i jämförelse med 2020 då andelen ekologiskt uppgick till 6,3 procent.
  • Nästan hälften av all ekologisk försäljning är även KRAV-märkt. Av den ekologiska försäljningen 2021 bestod 49,3 procent av KRAV-märkt ekologisk försäljning, detta motsvarar 2,9 procent av den totala försäljningen.

Källa: Dagligvaruindex

Andelen ekologisk försäljning per kategori

  • Högst är andelen ekologisk försäljning inom kategorierna ägg samt frukt och grönt. Andelen ekologisk försäljning av ägg uppgick till 17,9 procent. Näst störst andel återfinns bland frukt och grönt där andelen uppgår till 15,0 procent.

  • I kategorin frukt och grönt är ungefär en tredjedel av den ekologiska försäljningen även KRAV-märkt. I kategorin ägg är motsvarande andel 82 procent.

  • Lägst är andelen ekologisk försäljning av kött. Andelen ekologisk försäljning av kött uppgick till 2,3 procent under 2021.

Frukt och grönt

Kolonial

Kött

Ägg

Mejeri

Andel ekologiskt (ej KRAV) Andel ekologiskt (KRAV) Försäljning som ej är ekologisk

Källa: Dagligvaruindex

Försäljnings­utveckling för ekologiska livsmedel

  • Den ekologiska försäljningen minskar. Trots att den totala livsmedels­försäljningen hade en positiv försäljnings­tillväxt har andelen ekologisk försäljning minskat med 6,4 procent under 2021.
  • Störst negativ utveckling bland ekologiska livsmedel hade mejeri­produkter. Här minskade den ekologiska försäljningen med 8,9 procent. Den totala försäljningen av mejeri­produkter ökade med 0,3 procent.
  • Den produkt­kategori med det lägst minskning av ekologisk försäljning var frukt och grönt. Inom denna kategori minskade den ekologiska försäljningen med 4,4 procent under 2021.

Källa: Dagligvaruindex