Loading...
/Fokusområden
Fokusområden2018-02-19T11:27:35+00:00

Fokusområden

Svensk Dagligvaruhandel arbetar tillsammans med medlemsföretagen med prioriterade fokusområden som var och ett har sina prioriterade frågor:Dagligvaruhandelns roll: Tar upp frågor som rör livsmedelsbutikernas roll i samhället. Här diskuteras politiska initiativ kring kostfrågor, hållbarhet, folkhälsa och branschöverenskommelser rörande ex. tillsatser, prismärkning och åldersgränser.

Näringspolitik: Tar upp våra medlemsföretags frågor kring näringspolitik och företräder också medlemmarna inför myndigheter och organisationer.
Produktsäkerhet: Branschriktlinjer och gemensamma branschöverenskommelser för matsäkerhet och livsmedelshantering i butiker.
Logistik och varuflöden: Genom vårt delägarskap i materialbolagen, exempelvis Plastkretsen, arbetar vi för ökad materialåtervinning.

Dagligvaruhandelns roll i samhället
Dagligvaruhandelns roll
Näringspolitik dagligvaruhandel
Näringspolitik
Produktsäkerhet dagligvaruhandeln
Produktsäkerhet
Logistik och varuflöden dagligvaruhandeln
Logistik och varuflöden