Fokusområden

Svensk Dagligvaruhandel arbetar tillsammans med medlemsföretagen med prioriterade fokusområden som var och ett har sina prioriterade frågor:Dagligvaruhandelns roll: Tar upp frågor som rör livsmedelsbutikernas roll i samhället. Här diskuteras politiska initiativ kring kostfrågor, hållbarhet, folkhälsa och branschöverenskommelser rörande ex. tillsatser, prismärkning och åldersgränser.

Dagligvaruhandels roll i samhället: Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar tillsammans i konkurrensneutrala frågor och går tillsammans i frågar där branschen bedöms kunna  göra mer skillnad tillsammans. Det handlar till exempel om de övergripande områden som hållbarhet och hälsa, och de mer specifika områdena som materialåtervinningsbara plastförpackningar, minskat matsvinn, projekt för minskad salthalt i produkter.
Näringspolitik: Tar upp våra medlemsföretags frågor kring näringspolitik och företräder också medlemmarna inför stat, myndigheter och organisationer nationellt och i EU.
Produktsäkerhet: Branschriktlinjer och gemensamma branschöverenskommelser för matsäkerhet och livsmedelshantering i butiker.
Logistik och varuflöden: Genom vårt delägarskap i materialbolagen, exempelvis Plastkretsen, arbetar vi för ökad materialåtervinning.

Dagligvaruhandelns roll i samhället
Dagligvaruhandelns roll
Näringspolitik dagligvaruhandel
Näringspolitik
Produktsäkerhet dagligvaruhandeln
Produktsäkerhet
Logistik och varuflöden dagligvaruhandeln
Logistik och varuflöden