Branschens riktlinjer och överenskommelser

Branschriktlinjer

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar fram branschriktlinjer. En branschriktlinje är branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå gällande lagstiftning från EU och de myndigheter som branschens verksamheter lyder under. Syftet med branschriktlinjen är att den ska vara ett stöd för branschen att förstå och tolka lagtexter som annars kan vara svårt då lagtexterna ofta är formulerade på ett juridiskt och svårtolkat språk. Branschriktlinjen bidrar också till att branschen arbetar på ett enhetligt sätt. De mer omfattande branschriktlinjerna tas fram i samråd med ansvarig myndighet.

Svensk Dagligvaruhandel och DLF har gemensamt ställt sig bakom ett antal principer för god affärssed som de båda organisationerna rekommenderar sina medlemmar att följa. Mer information om principerna samt vad som anses vara otillbörliga affärsmetoder finns att ta del av i följande dokument

Parternas medlemsföretag åtar sig att årligen informera om överenskommelsens innehåll till relevanta personer internt samt att utse en kontaktperson som mottagare för eventuella ifrågasättanden av principernas efterlevnad. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har utsett följande kontaktpersoner

Axfood; Nicholas.pettersson@axfood.se
Bergendahls: Robert.olsson@bergendahls.se
Coop Sverige: Anna.raisin@coop.se
ICA Sverige: Anna.blondell@ica.se
Lidl Sverige: Thomas.iakovidis@lidl.se

Branschöverenskommelser