Riktlinjer/rutiner med anledning av Covid 19

Dagligvaruhandeln i Sverige har ett stort och viktigt samhällsansvar att förse befolkningen
med livsmedel och även receptfria läkemedel. Att minska risken för störningar i
livsmedelsbutikernas verksamhet är viktigare än någonsin så att varuförsörjningen av
livsmedel fortsätter fungera och livsmedelsbutikerna kan fortsatt hålla öppet.

Branschen har tagit fram gemensamma riktlinjer/rutiner inom områden som är särskilt
viktiga att arbeta med för att minimera risken för störningar i livsmedelsbutikernas
verksamheter. Dessa riktlinjer är till för att förhindra smittspridning och skapa en trygg och
bra miljö för såväl kunder som personal.

Riktlinjerna/rutinerna är framtagna mot bakgrund av Folkhälsomyndigheternas allmänna råd. Eftersom situationen ständigt förändras kommer de gemensamma riktlinjerna/rutinerna för handeln att uppdateras allteftersom nya direktiv kommer från regeringen och aktuella myndigheter. Läs mer

Branschens riktlinjer och överenskommelser

Branschriktlinjer

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar fram branschriktlinjer. En branschriktlinje är branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå gällande lagstiftning från EU och de myndigheter som branschens verksamheter lyder under. Syftet med branschriktlinjen är att den ska vara ett stöd för branschen att förstå och tolka lagtexter som annars kan vara svårt då lagtexterna ofta är formulerade på ett juridiskt och svårtolkat språk. Branschriktlinjen bidrar också till att branschen arbetar på ett enhetligt sätt. De mer omfattande branschriktlinjerna tas fram i samråd med ansvarig myndighet.
Till branschriktlinjerna

Branschöverenskommelser

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar också fram branschöverenskommelser. En branschöverenskommelse är oftast uppkommen utifrån ett behov och vilja från handeln själva att vidta åtgärder kring en viss produkt eller hantering av den. Genom att ingå en branschöverenskommelse åtar sig varje livsmedelskedja att sträva efter att agera utifrån överenskommelsen.
Till branschöverenskommelserna