Branschens riktlinjer och överenskommelser

Hem/Riktlinjer

Riktlinjer/rutiner med anledning av Covid-19

Dagligvaruhandeln i Sverige har ett stort och viktigt samhällsansvar att förse befolkningen med livsmedel och även receptfria läkemedel. Att minska risken för störningar i livsmedelsbutikernas verksamhet är viktigare än någonsin så att varuförsörjningen av livsmedel fortsätter fungera och livsmedelsbutikerna kan fortsatt hålla öppet.

Branschen har tagit fram gemensamma riktlinjer/rutiner inom områden som är särskilt viktiga att arbeta med för att minimera risken för störningar i livsmedelsbutikernas verksamheter. Dessa riktlinjer är till för att förhindra smittspridning och skapa en trygg och bra miljö för såväl kunder som personal.

Ladda ner riktlinjerna som pdf

Branschriktlinjer

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar fram branschriktlinjer. En branschriktlinje är branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå gällande lagstiftning från EU och de myndigheter som branschens verksamheter lyder under. Syftet med branschriktlinjen är att den ska vara ett stöd för branschen att förstå och tolka lagtexter som annars kan vara svårt då lagtexterna ofta är formulerade på ett juridiskt och svårtolkat språk. Branschriktlinjen bidrar också till att branschen arbetar på ett enhetligt sätt. De mer omfattande branschriktlinjerna tas fram i samråd med ansvarig myndighet.

Till branschriktlinjerna

Branschöverenskommelser

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar också fram branschöverenskommelser. En branschöverenskommelse är oftast uppkommen utifrån ett behov och vilja från handeln själva att vidta åtgärder kring en viss produkt eller hantering av den. Genom att ingå en branschöverenskommelse åtar sig varje livsmedelskedja att sträva efter att agera utifrån överenskommelsen.

Till branschöverenskommelserna