Remisser

Hem/Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier.

Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

Remissarkiv 2021-2015

2022

Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Remiss – Riskklassningsmodellen Livsmedelsverket 2022-05-11 Pågående
Föreskrifter om dricksvatten Livsmedelsverket 2022-05-05 Pågående
Ansökan om Skyddad ursprungsbeteckning för Hälsingeostkaka Livsmedelsverket 2022-04-28 Pågående
Hållbarhetsmärkning utan certifieringssystem Finansdepartementet 2022-04-14 Pågående
Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker Konsumentverket 2022-04-11 Avslutad
Ansökan om skyddad geografisk beteckning för Filmjölk Livsmedelsverket 2022-03-16 Avslutad