Remisser

Hem/Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier.

Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

Remissarkiv 2021-2015

2022

Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning, och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) Miljödepartementet 2022-12-20 Pågående
EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall Miljödepartementet 2022-12-02 Pågående
Svanenmärkning färger och lacker Svanen 2022-12-01 Pågående
Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43) Näringsdepartementet 2022-11-18 Pågående
Förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete Utrikesdepartementet 2022-11-10 Avslutad