Remisser

Hem/Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier.

Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

Remissarkiv 2020-2015

2021

Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Konsekvensutredning avseende föreskrifter om gränsvärden för PAH i traditionellt rökt kött och fisk Livsmedelsverket 2021-12-02 Pågående
En förbättrad förpackningsinsamling Miljödepartementet 2021-11-02 Avslutad
Ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet och föreskrifter om offentlig kontroll Livsmedelsverket 2021-10-01 Avslutad
Ny föreskrift om kontroll av ekologisk produktion. Livsmedelsverket 2021-10-01 Avslutad
Tillfalliga-handelsbeteckningar-for-fiskeri-och-vattenbruksprodukter Livsmedelsverket 2021-09-01 Avslutad
Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin Miljödepartementet 2021-09-01 Avslutad
Ändrade övergångsbestämmelser vad gäller modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner Livsmedelsverket 2021-04-01 Avslutad
Föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt; Livsmedelsverket 2021-03-02 Avslutad
Avgifter kontroll och annan offentlig verksamhet Dnr 2021/01193 Livsmedelsverket 2021-03-01 Avslutad
Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning Miljödepartementet 2021-01-01 Avslutad
Förslag till reviderade kriterier för maskindiskmedel och spolglans 017 Svanen 2021-01-01 Avslutad