/Remisser
Remisser2018-01-02T11:21:15+00:00

Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2018
2017
2016
2015
TitelAvsändareInkomStatusUnderlag Svar
Förslag till tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter – Dnr 2018/03082Livsmedelsverket2018-10-12Avslutad
Förslag till kompletterad teknisk specifikation för VänerlöjromLivsmedelsverket2018-10-08Avslutad
Remiss, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:12) om extraktionsmedel, Dnr 2018/02739Livsmedelsverket2018-09-01Avslutad
Anpassning av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27Socialdepartementet2018-08-01Avslutad
Kompletterande bestämmelser lagen om tobak och liknande produktersocialdepartementet2018-07-01Avslutad
N2018.03668RPs SLV och SJV redovisning av regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionssystemdenSLV och SJV2018-06-25Avslutad
Skyddad geografisk beteckning för ”småländsk hemost”Livsmedelsverket2018-06-20Avslutad
Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskekontroll, KOM (2018)Näringsdepartementet2018-06-14Avslutad
EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.Miljö och energidepartementet2018-06-07Avslutad
Förslag till ändring Livsmedelsverket (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel, Dnr 2763/2013Livsmedelsverket2018-06-01Avslutad
Föreskrifter om apoteksombudFöreskrifter om apoteksombud2018-06-01Avslutad
Förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassarMiljö och energidepartementet2018-05-22Avslutad
Skyddad geografisk beteckning Polkagrisar från GrännaLivsmedelsverket2018-05-15Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrift om planering av kontroll av slakt Dnr 2018/01621Livsmedelsverket2018-05-01Avslutad
Ändring av regler för vågarSwedac2018-05-01Avslutad
Ny riskklassificeringsmodellLivsmedelsverket2018-04-25Avslutad
Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 178/2002 (sk. EU:s livsmedelslag)Livsmedelsverket2018-04-24Avslutad
Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaretMiljö och energidepartementet2018-04-17Avslutad
En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafikFinansdepartementet2018-04-04Avslutad
Alkoholreklam i sociala medierSocialdepartementet2018-02-07Avslutad