Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2019
2018
2017
2016
2015
Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Ansökan om ändring av specifikationen för den skyddade geografiska beteckningen för ”Kalix löjrom” enligt förordning (EU) nr 1151/2012 Livsmedelsverket 2019-07-14 Avslutad
Skatt på plastbärkassar Finansdepartementet 2019-06-20 Avslutad
Ansökan om skyddad geografisk beteckning för ”Färsksaltad vit gurka” enligt förordning (EU) nr 1151/2012 Livsmedelsverket 2019-06-05 Avslutad
Föreskrifter (LIVSFS 2019:x) om planering av besiktning före och efter slakt Livsmedelsverket 2019-05-03 Avslutad
Skyddad geografisk beteckning för ”Traditionell källarlagrad getost” Livsmedelsverket 2019-04-12 Avslutad
Förslag till kompletterad teknisk specifikation för den skyddade geografiska beteckningen Värmländskt skrädmjöl. Livsmedelsverket 2019-04-12 Avslutad
Skyddad beteckning Kullings kalvdans Livsmedelsverket 2019-04-01 Avslutad
Egenkontroll cigaretter och tobak Folkhälsomyndigheten 2019-03-15 Avslutad
Skyddad ursprungsbeteckning för Allåkerbär från Norrland Livsmedelsverket 2019-02-20 Avslutad
Brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 2019-02-06 Avslutad