Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2019
2018
2017
2016
2015
Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Skyddad beteckning Kullings kalvdans Livsmedelsverket 2019-04-01 Avslutad
Egenkontroll cigaretter och tobak Folkhälsomyndigheten 2019-03-15 Avslutad
Skyddad ursprungsbeteckning för Allåkerbär från Norrland Livsmedelsverket 2019-02-20 Avslutad
Brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 2019-02-06 Avslutad