Remisser

Hem/Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier.

Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2023

Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Remiss av betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4 Finansdepartementet 2023-03-03 Pågående
Vägledning om jakt och vilt och jägares leveranser av små mängder vilt och kött av vilt Livsmedelsverket 2023-02-22 Avslutad
Livsmedelsverkets vägledning av återanvändbara muggar och matlådor Livsmedelsverket 2023-02-17 Avslutad
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet Livsmedelsverket 2023-02-16 Avslutad