/Remisser
Remisser2019-01-02T11:51:58+01:00

Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2019
2018
2017
2016
2015
TitelAvsändareInkomStatusUnderlag Svar
Egenkontroll cigaretter och tobakFolkhälsomyndigheten2019-03-15Pågående
Skyddad ursprungsbeteckning för Allåkerbär från NorrlandLivsmedelsverket2019-02-20Avslutad
Brandfarlig gas och brandfarliga aerosolerMyndigheten för Samhällsskydd och beredskap2019-02-06Avslutad