Remisser

Hem/Remisser

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier.

Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

Remissarkiv 2021-2015

2022

Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Skyddad geografisk beteckning Äpplen Livsmedelsverket 2022-09-23 Pågående
Förslag till nya och ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20, 2005:21 och 2012:6) Livsmedelsverket 2022-09-23 Pågående
Livsmedelsverkets vägledning om leveranstjänstföretag Livsmedelsverket 2022-09-15 Pågående
Bättre konsekvensutredningar Finansdepartementet 2022-08-30 Pågående
Vägledning gällande ålderskontroll Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten 2022-08-29 Avslutad