Intressebolag

Svensk Dagligvaruhandel äger, tillsammans med framför allt DLF (Dagligvaruleverantörernas Förbund), ett antal bolag som har till uppgift att effektivisera flöden i dagligvarubranschen.

Det är också ett sätt för branschen att ta ansvar för bland annat återvinning av förpackningsmaterial samt livsmedelssäkerheten genom ökad spårbarhet.

fti

fti

gs1

pantamera

svensk_glas

svenska_retur

fran_sverige