Intressebolag

Hem/Intressebolag

Svensk Dagligvaruhandel är delägare i ett antal bolag som har till uppgift att effektivisera flöden i dagligvarubranschen.

Det är också ett sätt för branschen att ta ansvar för bland annat återvinning av förpackningsmaterial samt livsmedelssäkerheten genom ökad spårbarhet.