Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen
för dagligvaruhandeln i Sverige

Vi verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt
ansvar i konkurrensneutrala frågor

SE HELA FILMEN

Dagligvaruindex

Total försäljning
butik & e-handel
Total försäljning
fysisk butik
Total
e-handels-
försäljning
Hemleverans Upphämtning
i butik

Månadstillväxt feb 2019

Ackumulerad tillväxt 2020

Rullande 12

+9,0%

+7,1%

+3,8%

+8,8%

+6,9%

+3,5%

+17,0%

+15,1%

+21,0%

10,2%

7,9%

31,5%

31,1%

LÄS MER OM DAGLIGVARUINDEX

Dagligvaruindex

Total försäljning butik & e-handel
Månadstillväxt feb 2019: +9,0%
Ackumulerad tillväxt 2020: +7,1%
Rullande 12: +3,8%

Total försäljning fysisk butik
Månadstillväxt feb 2019: +8,8%
Ackumulerad tillväxt 2020: +6,9%
Rullande 12: +3,5%

Total e-handelsförsäljning
Månadstillväxt feb 2019: +17,0%
Ackumulerad tillväxt 2020: +15,1%
Rullande 12: +21,0%

Hemleverans
Månadstillväxt feb 2019: +10,2%
Ackumulerad tillväxt 2020: +7,9%
Rullande 12: –

Upphämtning i butik
Månadstillväxt feb 2019: +31,5%
Ackumulerad tillväxt 2020: +31,1%
Rullande 12: –

LÄS MER OM DAGLIGVARUINDEX

Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer
Intressebolag

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Till intressebolag

Aktuellt

Dagligvaruhandelns agerande på FHM råd om allas ansvar att förhindra smitta

Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april 2020 allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid 19. Råden riktar sig…

2 april 2020 Nyhet

Material från lunchseminarium 17 februari

Den 17 februari bjöd Svensk Dagligvaruhandel och HUI in till ett gemensamt lunchseminarium om dagligvaruhandeln, dess utveckling 2019 och trender…

28 januari 2020 Nyhet

Filip Ekander hållbarhetsansvarig på Svensk Dagligvaruhandel

Filip Ekander ny hållbarhetsansvarig på Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel förstärker inom hållbarhet och anställer en person på heltid för att ansvara för dagligvaruhandelns gemensamma hållbarhetsarbete. Det är…

21 januari 2020 Nyhet

Palmoljeodling

Hållbarpalmolja.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

nutritionsfakta.se