Loading...
Startsida2018-12-11T16:14:51+00:00

En viktig del i livsmedelskedjan

Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor, ofta inom området näringspolitik.

Vi tror på det fria marknadsmötet, uppriktighet och redlighet samt hållbarhet i produkter och processer.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, IKEA Foods, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna. Genom delägarskap i ett antal intressebolag bidrar Svensk Dagligvaruhandel till att effektivisera flöden i dagligvarubranschen och en hög materialåtervinning i Sverige.

Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Till intressebolag

Kalendarium

No items found

Aktuellt

Oxfam missar helt det svenska perspektivet (publicerad som replik i SvD 26/11)

Svensk Dagligvaruhandels Daniel Liljeberg i en replik i Svenska Dagbladet på Oxfams artikel om otillbörliga affärsmetoder. Artikeln saknar helt det…

26 november 2018 Nyhet

Svensk Dagligvaruhandels och DLF:s branschöverenskommelse Principer för god affärssed

I veckan beräknas EU-parlamentet rösta om ett nytt lagförslag om otillbörliga affärsmetoder. Svensk Dagligvaruhandel ställer sig undrande till behovet av…

24 oktober 2018 Nyhet

Dagligvaruhandeln i nytt gemensamt initiativ: Engångsgrillar ska inte säljas när det råder eldningsförbud

Med erfarenheterna från sommaren 2018 med flertalet bränder i Sverige har dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige kommit överens om hur branschen gemensamt…

23 oktober 2018 Nyhet

Palmoljeodling

Hållbarpalmolja.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

nutritionsfakta.se