Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige

Vi verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor

DAGLIGVARUINDEX

Månadstillväxt februari 2023

Varje månad publicerar Svensk Dagligvaruhandel Dagligvaruindex som presenterar försäljningsutveckling i fysisk butik och online.

0%
Total försäljning butik & e-handel
0%
Total försäljning fysisk butik
0%
Total e-handelsförsäljning

Svensk Dagligvaruhandel samlar branschen

Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan och Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. Vi tror på det fria marknadsmötet, uppriktighet och redlighet samt hållbarhet i produkter och processer.

Fokusområde

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar tillsammans i konkurrensneutrala frågor och agerar tillsammans i frågor där branschen bedöms kunna göra mer skillnad tillsammans. Det handlar till exempel om övergripande områden som hållbarhet och hälsa, logistik och livsmedelssäkerhet.