Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen
för dagligvaruhandeln i Sverige

Vi verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt
ansvar i konkurrensneutrala frågor

SE HELA FILMEN

Dagligvaruindex

Total försäljning
butik & e-handel
Total försäljning
fysisk butik
Total
e-handels-
försäljning
Hemleverans Upphämtning
i butik

Månadstillväxt augusti 2020

Ackumulerad tillväxt 2020

Rullande 12

+5,0%

+7,8%

+6,4%

+3,0%

+5,9%

+5,1%

+89,1%

+79,7%

+60,6%

56,1%

47,4%

152,4%

145,6%

LÄS MER OM DAGLIGVARUINDEX

Dagligvaruindex

Total försäljning butik & e-handel
Månadstillväxt augusti 2020: +5,0%
Ackumulerad tillväxt 2020: +7,8%
Rullande 12: +6,4%

Total försäljning fysisk butik
Månadstillväxt augusti 2020: +3,0 %
Ackumulerad tillväxt 2020: +5,9%
Rullande 12: +5,1%

Total e-handelsförsäljning
Månadstillväxt augusti 2020: +89,1%
Ackumulerad tillväxt 2020: +79,7%
Rullande 12: +60,6%

Hemleverans
Månadstillväxt augusti 2020: +56,1%
Ackumulerad tillväxt 2020: +47,4%
Rullande 12: –

Upphämtning i butik
Månadstillväxt augusti 2020: +152,4%
Ackumulerad tillväxt 2020: +145,6%
Rullande 12: –

LÄS MER OM DAGLIGVARUINDEX

Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer
Intressebolag

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Till intressebolag

Aktuellt

Jonatan Tullberg- ny VD för GS1 Sweden

Det blir Jonatan Tullberg från Coop som blir nya vd på GS1 Sweden från och med  januari 2021. Jonatan har…

7 september 2020 Nyhet

Försäljning av engångsgrillar upphör vid eldningsförbud

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har sedan 2019 en branschöverenskommelse om hur företagen ska agera i de fall där länsstyrelserna ger kommunerna…

24 juni 2020 Nyhet

Coops vd Magnus Johansson ny ordförande för Svensk Dagligvaruhandel

Den 1 maj tillträdde Coop Sveriges VD Magnus Johansson som styrelseordförande i dagligvaruhandelns branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel. Ordförandeskapet roterar med skifte…

8 maj 2020 Nyhet

Palmoljeodling

Hållbarpalmolja.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

nutritionsfakta.se