Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige

Vi verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor