Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen
för dagligvaruhandeln i Sverige

Vi verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt
ansvar i konkurrensneutrala frågor

SE HELA FILMEN

Dagligvaruindex

Total försäljning
butik & e-handel
Total försäljning
fysisk butik
Total
e-handels-
försäljning
Hemleverans Upphämtning
i butik

Månadstillväxt juni 2020

Ackumulerad tillväxt 2020

Rullande 12

+9,3%

+8,6%

+6,1%

+6,4%

+6,9%

+5,1%

+135,3%

+69,7%

+48,8%

84,3%

41,3%

233,1%

128,3%

LÄS MER OM DAGLIGVARUINDEX

Dagligvaruindex

Total försäljning butik & e-handel
Månadstillväxt juni 2020: +9,3%
Ackumulerad tillväxt 2020: +8,6%
Rullande 12: +6,1%

Total försäljning fysisk butik
Månadstillväxt juni 2020: +6,4 %
Ackumulerad tillväxt 2020: +6,9%
Rullande 12: +5,1%

Total e-handelsförsäljning
Månadstillväxt juni 2020: +135,3%
Ackumulerad tillväxt 2020: +69,7%
Rullande 12: +48,8%

Hemleverans
Månadstillväxt juni 2020: +84,3%
Ackumulerad tillväxt 2020: +41,3%
Rullande 12: –

Upphämtning i butik
Månadstillväxt juni 2020: +233,1%
Ackumulerad tillväxt 2020: +128,3%
Rullande 12: –

LÄS MER OM DAGLIGVARUINDEX

Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer
Intressebolag

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Till intressebolag

Aktuellt

Försäljning av engångsgrillar upphör vid eldningsförbud

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har sedan 2019 en branschöverenskommelse om hur företagen ska agera i de fall där länsstyrelserna ger kommunerna…

24 juni 2020 Nyhet

Coops vd Magnus Johansson ny ordförande för Svensk Dagligvaruhandel

Den 1 maj tillträdde Coop Sveriges VD Magnus Johansson som styrelseordförande i dagligvaruhandelns branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel. Ordförandeskapet roterar med skifte…

8 maj 2020 Nyhet

1 maj införs skatt på plastbärkassar

Från och med 1 maj inför regeringen skatt på plastbärkassar. Skatten gör inte skillnad på om plastbärkassen är tillverkad av…

1 maj 2020 Nyhet

Palmoljeodling

Hållbarpalmolja.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

nutritionsfakta.se