Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen
för dagligvaruhandeln i Sverige

Vi verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt
ansvar i konkurrensneutrala frågor

SE HELA FILMEN

Dagligvaruindex

Total försäljning
butik & e-handel
Total försäljning
fysisk butik
Total
e-handels-
försäljning
Hemleverans Upphämtning
i butik

Månadstillväxt maj 2020

Ackumulerad tillväxt 2020

Rullande 12

+8,2%

+8,4%

+5,5%

+5,4%

+6,9%

+4,6%

+107,8%

+58,6%

+39,9%

62,9%

34,2%

198,4%

109,6%

LÄS MER OM DAGLIGVARUINDEX

Dagligvaruindex

Total försäljning butik & e-handel
Månadstillväxt april 2020: +6,7%
Ackumulerad tillväxt 2020: +8,5%
Rullande 12: +4,8%

Total försäljning fysisk butik
Månadstillväxt april 2020: +4,1%
Ackumulerad tillväxt 2020: +7,4%
Rullande 12: +4,2%

Total e-handelsförsäljning
Månadstillväxt april 2020: +101,2%
Ackumulerad tillväxt 2020: +46,2%
Rullande 12: +32,0%

Hemleverans
Månadstillväxt april 2020: +56,8%
Ackumulerad tillväxt 2020: +27,0%
Rullande 12: –

Upphämtning i butik
Månadstillväxt april 2012: +188,1%
Ackumulerad tillväxt 2020: +86,4%
Rullande 12: –

LÄS MER OM DAGLIGVARUINDEX

Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer
Intressebolag

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Till intressebolag

Aktuellt

Försäljning av engångsgrillar upphör vid eldningsförbud

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har sedan 2019 en branschöverenskommelse om hur företagen ska agera i de fall där länsstyrelserna ger kommunerna…

24 juni 2020 Nyhet

Coops vd Magnus Johansson ny ordförande för Svensk Dagligvaruhandel

Den 1 maj tillträdde Coop Sveriges VD Magnus Johansson som styrelseordförande i dagligvaruhandelns branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel. Ordförandeskapet roterar med skifte…

8 maj 2020 Nyhet

1 maj införs skatt på plastbärkassar

Från och med 1 maj inför regeringen skatt på plastbärkassar. Skatten gör inte skillnad på om plastbärkassen är tillverkad av…

1 maj 2020 Nyhet

Palmoljeodling

Hållbarpalmolja.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

nutritionsfakta.se