Loading...
Startsida 2018-04-12T11:32:17+00:00

En viktig del i livsmedelskedjan

Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor, ofta inom området näringspolitik.

Vi tror på det fria marknadsmötet, uppriktighet och redlighet samt hållbarhet i produkter och processer.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna. Genom delägarskap i ett antal intressebolag bidrar Svensk Dagligvaruhandel till att effektivisera flöden i dagligvarubranschen och en hög materialåtervinning i Sverige.

Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Till intressebolag

Aktuellt

Fossilfria plastförpackningar

Dagligvaruhandelns gemensamma mål: Till 2030 ska plastförpackningar vara fossilfria

Plast är ett omdebatterat material och i landets livsmedelsbutiker är plastförpackningar vanliga. Nu kommer dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige att göra plastförpackningarna…

8 april 2018 Nyhet

MP skatt på fulkött

Med anledning av MP förslag om skatt på importerat fulkött

Miljöpartiet har presenterat att en av partiets valfrågor är skatt på importerat (vad man kallar) fulkött. På affischerna skriver Miljöpartiet att…

29 mars 2018 Nyhet

Informationsrådet

Ny version av Säkert mat i din butik är klar!

Svensk Dagligvaruhandel har nu en ny version av branschriktlinjen ”Säker mat i din butik” som beskriver hur livsmedelsbutiker ska arbeta…

26 mars 2018 Nyhet

Palmoljeodling

Hållbarpalmolja.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

Magnus återvinner Magnus