Att fylla en påse med konsumentinsikter och utmana sina egna traditioner, visade sig vara ett framgångsrikt koncept. När Potatis byttes mot linser var succén ett faktum.