Rådet för livsmedelssäkerhet

Rådet för produktsäkerhet

Det är självklart att man ska kunna lita på den mat man köper i våra butiker. Rådet för livsmedelssäkerhet är sakkunniga inom kvalitetsfrågor, främst för butik. Rådet följer och driver också lagstiftningsfrågor för att hela tiden utveckla vår bransch.

Sedan 2007 har rådet har tagit fram Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontroll baserat på HACCP enligt EG 852/2004. Rådet ansvarar för att hålla branschriktlinjen uppdaterad.

Branschriktlinjen Säker mat i din butik

Rådets medlemmar

Mona Lauermann Orheden, Ordförande och samordnare från Svensk Dagligvaruhandel
Jan Johansson, Chef Matsäkerhet, Axfood
Annica Hansson Borg, Miljö- och kvalitetschef, Bergendahls Food AB
Sofia Trattner, Kvalitetsspecialist, Coop Sverige AB
Ulf Byström, Chef CR Butik, ICA Sverige AB
Angelica Nyström, Lidl Sverige KB
Anna-Karin Norén, Kvalitetschef, IKEA Food Service
Pär Bygdeson, VD Livsmedelshandlarna