//Branschöverenskommelser
Branschöverenskommelser2018-10-23T09:02:57+00:00

Branschöverenskommelser

Dagligvaruhandeln i Sverige tar fram branschöverenskommelser. En branschöverenskommelse är oftast uppkommen utifrån ett behov och vilja från handeln själva att vidta åtgärder kring en viss produkt eller hantering av den.

Genom att ingå en branschöverenskommelse åtar sig varje livsmedelskedja att sträva efter att agera utifrån överenskommelsen.

Svensk Dagligvaruhandels branschöverenskommelser