Branschöverenskommelser

Hem/Riktlinjer/Branschöverenskommelser

Dagligvaruhandeln i Sverige tar fram branschöverenskommelser. En branschöverenskommelse är oftast uppkommen utifrån ett behov och vilja från handeln själva att vidta åtgärder kring en viss produkt eller hantering av den.

Genom att ingå en branschöverenskommelse åtar sig varje livsmedelskedja att sträva efter att agera utifrån överenskommelsen. Svensk Dagligvaruhandel har inte befogenhet att agera om ett företag inte lever upp till branschöverenskommelsens skrivelser. Då överenskommelserna tas fram gemensamt och på initiativ av medlemsföretagen är efterlevnaden av överenskommelserna mycket god.

Svensk Dagligvaruhandels branschöverenskommelse sträcker sig från allt till åldersgräns vid försäljning av energidryck till krav kring antibiotikaanvändning vid djuruppfödning.

Läs mer om branschöverenskommelserna nedan.