Livsmedels- och produktsäkerhet

Hem/Fokusområden/Livsmedel- och produktsäkerhet

Det är självklart att konsumenter ska kunna lita på att de livsmedel och andra produkter som inhandlas i landets dagligvaruhandelsbutiker hanteras på ett säkert och enligt lagstiftning korrekt sätt. Att ha god kunskap och kontroll på att aktuell lagstiftning efterlevs är konkurrensneutralt och därför något som Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar med tillsammans.

Tillsammans har företagen därför tagit fram flertalet branschriktlinjer som beskriver hur butikerna ska arbeta med livsmedelssäkerhet, id- och ålderskontroller, informera om växtskyddsmedel med mera.

En viktig del av Svensk Dagligvaruhandels arbete med livsmedelssäkerhet är att vara standardägare till ”Svensk standard för livsmedelshantering i butik” som är en standard som landets butiker kan certifiera sig mot.

Branschriktlinjer

Säker mat i din butik
Bilagor till Säker mat i din butik
Allergier och annan överkänslighet
Allergier och annan överkänslighet (ENGELSK VERSION)
Checklistor – Allergi och annan överkänslighet
Checklistor – allergi och annan överkänslighet (engelsk version)
Försäljning och hantering av alkoholhaltiga drycker och tobak
Försäljning och hantering av receptfria läkemedel
Grafisk manual: Receptfria läkemedel
Rätt temperatur vid lagring och transport
In english: Guideline correct temperature during storage and transport
Animaliska biprodukter

Krav utifrån lagstiftning (ej status branschriktlinje)

Informationskrav vid försäljning av växtskyddsmedel