Livsmedels- och produktsäkerhet

Hem/Fokusområden/Livsmedel- och produktsäkerhet

Det är självklart att konsumenter ska kunna lita på att de livsmedel och andra produkter som inhandlas i landets dagligvaruhandelsbutiker hanteras på ett säkert och enligt lagstiftning korrekt sätt. Att ha god kunskap och kontroll på att aktuell lagstiftning efterlevs är konkurrensneutralt och därför något som Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar med tillsammans.

Tillsammans har företagen därför tagit fram flertalet branschriktlinjer som beskriver hur butikerna ska arbeta med livsmedelssäkerhet, id- och ålderskontroller, informera om växtskyddsmedel med mera.

En viktig del av Svensk Dagligvaruhandels arbete med livsmedelssäkerhet är att vara standardägare till ”Svensk standard för livsmedelshantering i butik” som är en standard som landets butiker kan certifiera sig mot.