Dagligvaruindex

Dagligvaruindex tas fram av Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data. Syftet med Dagligvaruindex är att publicera trovärdig och kvalitetssäkrad statistik gällande dagligvaruhandelns försäljningsutveckling på månadsbasis. Dagligvaruindex mäter försäljningstillväxten i dagligvaruhandeln, inte den specialiserade livsmedelshandeln eller servicehandel. Rapporten bygger på försäljningsstatistik som samlas in 12 gånger om året från dagligvaruaktörer och följer utveckling och trender för dagligvaruhandelns tillväxt både i fysisk butik och på nätet.

Publiceringsplan

– Det är fortsatt högt tryck i e-handeln med en tillväxttakt i nivå med den vi sett under de senaste månaderna. Sett till försäljningskanaler uppmättes den högsta e-handelsandelen nu i januari. Även denna månad står upphämtning i butik för en större andel av e-handelsförsäljningen än hemleverans. Under månaden stod e-handeln för över 70 procent av tillväxten i dagligvaruhandeln, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel

Rapporter dagligvaruindex

Januari 2021
Januari 2021 (engelska)
Helår och december 2020
Helår och december 2020 (english)
November 2020
November 2020 (in english)
Oktober 2020
Oktober 2020 (in english)
September 2020
September 2020 (in english)
Augusti 2020
Augusti 2020 (In English)
Juli 2020
Juli 2020 (In English)
Juni 2020
Juni 2020 (In English)
Maj 2020
Maj 2020 (In English)
April 2020
April 2020 (In English)
Mars 2020
Mars 2020 (In English)
Februari 2020
Februari 2020 (In English)
Januari 2020
Januari 2020 (In English)
Januari 2020
Januari 2020 (In English)
December 2019
December 2019 (In English)
November 2019
November 2019 (In English)
Oktober 2019
Oktober 2019 (In English)
September 2019
September 2019 (In English)
Augusti 2019
Augusti 2019 (In English)
Juli 2019
Juli 2019 (In English)
Juni 2019
Juni 2019 (In English)
Maj 2019
Maj 2019 (In English)
April 2019
April 2019 (In English)
Mars 2019
Mars 2019 (In English)
Februari 2019
Februari 2019 (In English)
Januari 2019
Januari 2019 (In English)
December 2018
December 2018 (in english)