Logistikrådet

Logistikrådet

Med stora och komplexa varuflöden finns det mycket att vinna på att driva utvalda logistikfrågor gemensamt inom dagligvarubranschen. Samtliga medlemmar har stort fokus på hållbarhet och miljö i detta arbete.

Logistikrådet koordinerar och utvecklar kostnadseffektiva lösningar inom logistik. Logistikrådet samarbetar också med Logistikkommittén inom DLF (Dagligvaruleverantörernas Förbund) för att sträva efter effektiviseringar i hela livsmedelskedjan.

Rådets medlemmar

Andreas Aspsäter, Ordförande, Chef Varuflöde, Coop Sverige AB
Kristoffer Widén, Chef Replenishment ICA Sverige AB
Henrik Rosdahl, Chef Varuförsörjning och utveckling/stf Affärsområdeschef Partihandel, Bergendahl Food
Fredrik Björnstigen, Chef varuflödesstyrning, Dagab Inköp & Logistik AB
Carl Ceder, Logistikchef, Lidl Sverige KB
Ylva Heivert, Samordnare Svensk Dagligvaruhandel