Våra branschråd

Ett antal specialiserade råd med representanter från respektive medlemsföretag träffas regelbundet för att driva konkurrensneutrala frågor. Det är ett sätt för branschen att ta ett ansvar som är större än att bara se till det egna företagets arbete.