Våra branschråd

Hem/Om oss/Branschråd

Grunden i Svensk Dagligvaruhandels arbete är medlemsråden bestående av experter från medlemsföretagen. Råden  drar upp riktlinjerna för det branschgemensamma arbetet och identifiera vilka frågor som är aktuella att arbeta med. Svensk Dagligvaruhandels medarbetare samordnar råden och verkställer att det arbete som råden kommer överens om blir genomfört.

ECR

Hållbarhetsrådet

Kommunikationsrådet

Logistikrådet