Utbildning

Hem/Utbildning

Svensk Dagligvaruhandel har tagit fram webbutbildningar inom ett antal områden där branschen ska förhålla sig till lagstiftning så att  man har samma information och agerar på ett likvärdigt sätt. Utbildningarna riktar sig till butikspersonal.

Webbutbildningarna är ofta en förlängning av gemensamma branschriktlinjer.

Säker mat i din butik

Utbildningen är en grundläggande hygienutbildning som är baserat på branschriktlinjen med samma namn. Webbutbildningen riktar sig till butiksmedarbetare eller till de som ska börja arbeta i en livsmedelsbutik.

Utbildningen är uppdelad i tre delar:

Första delen beskriver grunderna i livsmedelshygien, exempelvis mikroorganismer och hur de sprids, personlig hygien och rengöring, egenkontroll och vilka lagar och regler som styr livsmedelshandeln. Dessutom får du lära dig vad som är viktigast att tänka på i butikens olika avdelningar, från varumottagningen till frukt och grönt, kolonialvaror samt kylda och djupfrysta varor.

Andra delen behandlar de avdelningar i butiken där oförpackade eller ”öppna” livsmedel hanteras, till exempel bageri, varmt och kallt kök, chark och deli.

Tredje delen är inriktad på butikens egenkontrollprogram enligt HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.

För att få en fullständig hygienutbildning som täcker alla delar som finns i lagstiftningen ska första och andra delen genomföras. Del 3 är en fördjupning som är öppen för alla men som främst riktar sig till de som är ansvariga för butikens egenkontrollprogram enligt HACCP- principerna. Behörighet till del 3 får den som har genomgått och klarat del 1 och 2.

Samtliga som genomfört utbildningen med godkänt resultat erhåller ett diplom.

Viktigt att veta vid inloggning till utbildningen:

För att komma in på utbildningen behövs ett användarnamn och lösenord för den brandvägg som skyddar utbildningsportalen mot utomstående. Kontakta den som är ansvarig för utbildningarna i din butik eller företags huvudkontor. Eller tekniska supporten (08-12027520 eller svdh@kan.se) om ni saknar dessa uppgifter.

Första gången du loggar in skickas ett lösenord till den mailadress du angett. Nästa gång du loggar in måste du ange lösenordet du blivit tilldelad. Därefter kan du byta lösenord genom att gå in på Profil. Ytterligare information om inloggningen finns på respektive medlemsföretags intranät.

Har du ändå problem med inloggningen eller andra tekniska problem, ring eller maila tekniska supporten: 08-12027520 / svdh@kan.se (öppet 9.00-16.00 måndag till fredag. Lunchstängt 12.00-13.00)

Vid övriga frågor, kontakta respektive medlemsföretag.

Id- och ålderskontroll

Butiker som säljer produkter som har åldersgränser, som alkoholhaltiga drycker, tobak och läkemedel är skyldiga att hantera detta på ett visst sätt. Svensk Dagligvaruhandels utbildning bygger på branschens riktlinje Försäljning och hantering av alkoholhaltiga drycker och tobak och fokuserar på hur butikspersonal ska agera för att leva upp till kravet om Id- och ålderkontroll.

De företag som valt att använda utbildningen förser medarbetarna med inloggning/tillgång via sina interna system.

Hantering av kemiska produkter

Butikspersonal behöver kunskap om hur kemiska produkter, växtskyddsmedel och biocidprodukter som finns i butiken ska hanteras. Det finns lagstiftning kopplat till produkterna och tillsyn genomförs i butiker. För att butikspersonal ska känna sig trygga i hur de ska hantera kemiska produkter har Svensk Dagligvaruhandel tagit fram en utbildning där deltagarna genom en rundvandring i butik hamnar i olika situationer där de får lära sig hur de ska hantera kemiska produkter.

De företag som valt att använda utbildningen förser medarbetarna med inloggning/tillgång via sina interna system.