Säker mat i din butik

Svensk Dagligvaruhandel erbjuder webbutbildningen Säker mat i din butik till dig som arbetar eller ska börja arbeta i en livsmedelsbutik. Utbildningen är en grundläggande hygienutbildning som är baserad på dagligvaruhandelns gemensamma branschriktlinje för livsmedelssäkerhet.

Utbildningen är uppdelad i tre delar:

Första delen beskriver grunderna i livsmedelshygien, exempelvis mikroorganismer och hur de sprids, personlig hygien och rengöring, egenkontroll och vilka lagar och regler som styr livsmedelshandeln. Dessutom får du lära dig vad som är viktigast att tänka på i butikens olika avdelningar, från varumottagningen till frukt och grönt, kolonialvaror samt kylda och djupfrysta varor.

Andra delen behandlar de avdelningar i butiken där oförpackade eller ”öppna” livsmedel hanteras, till exempel bageri, varmt och kallt kök, chark och deli.

Tredje delen är inriktad på butikens egenkontrollprogram enligt HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.

För att få en fullständig hygienutbildning som täcker alla delar som finns i lagstiftningen ska första och andra delen genomföras. Del 3 är en fördjupning som är öppen för alla men som främst riktar sig till de som är ansvariga för butikens egenkontrollprogram enligt HACCP- principerna. Behörighet till del 3 får den som har genomgått och klarat del 1 och 2.

Samtliga som genomfört utbildningen med godkänt resultat erhåller ett diplom.

Till utbildningen

Viktigt att veta vid inloggning till utbildningen:

För att komma in på utbildningen behövs ett användarnamn och lösenord för den brandvägg som skyddar utbildningsportalen mot utomstående. Kontakta den som är ansvarig för utbildningarna i din butik eller tekniska supporten (08-12027520 om ni saknar dessa uppgifter.

Första gången du loggar in skickas ett lösenord till den mailadress du angett. Nästa gång du loggar in måste du ange lösenordet du blivit tilldelad. Därefter kan du byta lösenord genom att gå in på Profil. Ytterligare information om inloggningen finns på respektive medlemsföretags intranät.

Har du ändå problem med inloggningen eller andra tekniska problem, ring tekniska supporten: 08-12027520  (öppet 9.00-16.00 måndag till fredag. Lunchstängt 12.00-13.00)

Vid övriga frågor, kontakta respektive medlemsföretag.