Rådet för standarder

Hem/Om oss/Branschråd/Rådet för standarder

2008 tog dagligvarubranschen själv initiativ till att utveckla en standard, Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Syftet med standarden är att skapa ett enhetligt regelverk som hjälper butiker att tillhandahålla säkra livsmedel till sina kunder utifrån god hygien, redlighet och ärlighet.

Rådet har till uppgift att övervaka att standarden med tillhörande dokument är uppdaterad och i linje med gällande lagstiftning.

Svensk Standard för livsmedelshantering i butik är en tredjepartscertifiering som genomförs av en fristående och oberoende part, se vidare under certifiering.

Rådets medlemmar

Jan Johannsson, Axfood
Thomas Remgard, CityGross
Emma Larsson, Coop
Ulf Byström, ICA
Jennifer Fuentealba Wiklund, Lidl

Mona Lauermann Orheden, SvDH