Rådet för standarder

Rådet för standarder

2008 tog dagligvarubranschen själv initiativ till att utveckla en standard, Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Syftet med standarden är att skapa ett enhetligt regelverk som hjälper butiker att tillhandahålla säkra livsmedel till sina kunder utifrån god hygien, redlighet och ärlighet.

Rådet har till uppgift att övervaka att standarden med tillhörande dokument är uppdaterad och i linje med gällande lagstiftning.

Svensk Standard för livsmedelshantering i butik är en tredjepartscertifiering som genomförs av en fristående och oberoende part, se vidare under certifiering.

Rådets medlemmar

Mona Lauermann Orheden, Ordförande och samordnare från Svensk Dagligvaruhandel
Jan Johansson, Chef Matsäkerhet, Axfood
Annica Hansson- Borg, Hållbarhet och kvalitet, Bergendahls Food AB
Madeleine Karlsson, Kvalitet och hållbarhetsutvecklare Coop Sverige AB
Ulf Byström, Kvalitet CR, butik södra Sverige, ICA Sverige AB
Jennifer Fuentealba Wiklund, Lidl Sverige KB
Anna-Karin Norén, Kvalitetschef, IKEA Food Service AB