Certifieringsorgan och revisorer

”Svensk Standard för livsmedelshantering i butik” är en tredjepartscertifiering. Revidering och certifiering får göras av certifieringsorgan som är ackrediterade för vår standard av Swedac samt registrerade hos Svensk Dagligvaruhandel.

Ansökningsblankett för registrering hos SvDH (Cert Org SvDH ut 1 juni 2009.xls)
Krav och villkor utgåva 6
Standardbilaga utgåva 3

Ackrediterade certifieringsorgan

Kiwa Sverige AB

www.kiwa.se
se.info@kiwa.com

Godkända revisorer:

Andreas Werner
Ylva Jonsson
Katharina Wenzlaff
Kimmo Hongisto
Mats Olsson
Linda Krantz Hoel
Frida Kallberg
Maria Karlman
Monica Roman
Christina Tunklint Aspelin
Anette Henriksson

ProSanitas Certifiering AB

www.prosanitas.se
info@prosanitas.se

Godkända revisorer:

Jessica Kinnander
André Ögren
Christina Jalneskog
Carin Bolander

ControlCert Scandinavia AB

www.controlcert.se
info@controlcert.se

Godkända revisorer:

Anna Karlsen Linger
Henrik Thollander
Anne Larsson
Camilla Carlsson
Jessica Flodin
Monika Hansson
Linda Söderlund

Intertek Certification AB

www.intertek.se
info@intertek.se

Godkända revisorer:

Kerstin Hansson
Sophie Albrektsson
Gertrud Svahn
Anna Linse Löfgren
Ljubinka Santai
Elisabeth Andersson
Jesper Nyman
Håkan Telander