Certifiering

Hem/Certifiering

2008 tog dagligvaruhandeln initiativet att utveckla en Svensk Standard för livsmedelshantering i butik, vilken lanserades i maj 2009. Idag är närmare 1300 butiker certifierade enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik. 

Svensk Standard för livsmedelshantering i butik har tagits fram för att tillgodose de branschspecifika krav och förutsättningar som finns för hantering av livsmedel i butik. Branschriktlinjerna ”Säker Mat i din butik” som har godkänts av Livsmedelsverket ligger till grund för standarden.

Standarden är avsedd för de verksamheter som hanterar och bedriver försäljning av livsmedel till slutkonsument.

Butiker som är certifierade har granskats och godkänts av en ackrediterad tredjepart/certifieringsorgan.
Läs mer om certifieringsorganen som reviderar för Svensk standard för livsmedelshantering i butik.

Vilka krav och villkor som gäller för certifiering samt annan viktig information om att vara certifierad finns i dokumentet Svensk standard för livsmedelshantering  i butik. Sedan 1 januari 2016 är det utgåva 3 av standarddokumentet  som gäller.

Från 1 oktober 2021 gäller utgåva 4. Den går att beställa till en kostnad av 500 kronor ex moms. Beställ hos Svensk Dagligvaruhandel via e-post: standard@svdh.se 

Symbolen för Svensk standard för livsmedelshantering i butik och den grafiska manualen får användas av certifierade butiker och ackrediterade certifieringsorgan. För att få tillgång till symbolen och den grafiska manualen kontakta ansvarig på det företag som du tillhör. Tillhör butiken inte Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag kontakta istället Svensk Dagligvaruhandel på standard@svdh.se.