Svensk standard för livsmedelshantering i butik

SvStandard_2015_altDesignSlutlig_Page_01

2008 tog dagligvaruhandeln initiativet att utveckla en Svensk Standard för livsmedelshantering i butik, vilken lanserades i maj 2009.

Svensk Standard för livsmedelshantering i butik har tagits fram för att tillgodose de branschspecifika krav och förutsättningar som finns för hantering av livsmedel i butik. Butiker som är certifierade har granskats och godkänts av en ackrediterad tredjepart. Branschriktlinjerna ”Säker Mat i din butik” som har godkänts av Livsmedelsverket ligger till grund för standarden.

En revidering av standarden gjordes 2014 och utgåva 2 började tillämpas från och med 1 maj 2014. From 1 januari 2016 gäller utgåva 3.

Svensk standard för livsmedelshantering i butik går att beställas från Svensk Dagligvaruhandel till en kostnad av 800 kronor ex moms.

Beställ Svensk Standard för livsmedelshantering i butik standard@svdh.se.

Symbolen för Svensk standard för livsmedelshantering i butik och den grafiska manualen får användas av certifierade butiker och ackrediterade certifieringsorgan. För att få tillgång till symbolen och den grafiska manualen kontakta oss på standard@svdh.se