SÅ UPPFYLLDE FINN CRISP SNACKS FRÅN LANTMÄNNEN CEREALIA DE KVANTITATIVA KRITERIERNA

FINN CRISP Snacks från Lantmännen Cerealia

Produktens försäljning i värde (TSEK): 12 311
Produktens marknadsandel i sin kategori: 5,9%
Uppnådd vägd distribution: 78
Produktens tillväxt i kategorin: 34,6%

Juryns kommentar om FINN CRISP Snacks

Priset Årets Dagligvara tilldelas en produkt som haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov. Produkten ska finnas kvar på marknaden minst ett år efter lanseringen.

Årets Dagligvara är dagligvaruhandelns pris till leverantörer och delas ut av dagligvaruhandelns branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel. NielsenIQ är samarbetspartner och leverantör av den kvantitativa datan.

Med Årets Dagligvara vill handeln uppmärksamma framgångsrika lanseringar och samtidigt inspirera branschens aktörer till innovation och produktutveckling.

URVALSPROCESS/JURYARBETE

1. NielsenIQ tar fram en bruttolista på produkter utifrån följande urvalskriterier

  • Lanseringsperiod: 2020

  • Produktens försäljning i värde: Försäljningsvärde på DVH totalt sedan lansering under 2020 fram till vecka 12, 2022

  • Produktens marknadsandel i sin kategori och uppnådd vägd distribution: Högsta uppmätta resultat på DVH totalt sett på 4-veckorsperiod mellan vecka 4, 2020 och vecka 12, 2022. Beräkning av marknadsandelar utgörs inom respektive nominerad produkts subkategori eller segmentstotal enligt NielsenIQs definitioner.

  • Produktens tillväxt i kategorin: Produktens påverkan på hela kategorins tillväxt är resultatet av produktens försäljning delat med subkategorins eller segmentets totala tillväxt fram till och med vecka 12, 2022

  • Produkten ska ha funnits minst 1 år på marknaden efter lanseringen.

2. Juryn sammanträder och går igenom listan och adderar kvalitativa aspekter

Juryn utgår från NielsenIQs bruttolista men tar nu även in mer kvalitativa och subjektiva aspekter som innovationshöjd, hur produkten bidragit till förbättring eller förenkling för konsumenterna och om produkten ser till ett konsumentbehov som inte tidigare var uppfyllt. Innovation kring förpackning får från och med 2021 större betydelse i det kvalitativa bedömningsarbetet. Branschen har satt ett gemensamt mål om att plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara till 2025. En produkt med plastförpackning kommer inte tas bort från nominering pga. att den inte är materialåtervinningsbar, däremot kommer juryn ta in mer info kring företags ambitioner och satsningar på att gå mot materialåtervinningsbara förpackningar till 2025 och bedöma utifrån det.

Juryn skaffar sig informationen genom att kontakta företagen och/eller ta del av företagens rapporter och planer. Från och med 2025 kommer det vara ett krav att produkter med plastförpackning som nomineras har materialåtervinningsbara plastförpackningar.

3. Juryn beslutar om vilka produkter som ska nomineras

Juryn samlas igen och tar beslut om vilka 3-4 (oftast 3) produkter som ska nomineras. När juryarbetet är klart och de nominerade produkterna har utsetts kommer de nominerade företagen kontaktas.

4. Vinnaren röstas fram och presenteras på DLF:s Höstmöte

2022 kommer omröstningen att ske digitalt. Ett urval av medarbetare (cirka 4 000 stycken) på medlemsföretag i DLF samt Svensk Dagligvaruhandel kommer i slutet av augusti att få ett e-postutskick med en rösträtt. Företag som har produkter nominerade till Årets Dagligvara kommer inte få möjlighet att rösta. Resultatet av omröstningen, dvs vilken produkt som branschen röstat fram som vinnare av Årets Dagligvara presenteras sedan på DLFs Höstmöte den 6 oktober 2022.

JURY

Karin Brynell

Juryns ordförande
VD Svensk Dagligvaruhandel

Att en gång om året få summera vilka lanseringar som verkligen har gjort skillnad i sin kategori är jätteroligt. Man blir imponerad av hur en kanske till synes liten innovation verkligen kan nå ut till konsumenterna på kort tid.

Micael Dahlen

Professor
Handelshögskolan

Årets Dagligvara förändrar branschen och gör en positiv skillnad i människors liv. Vi nöjer oss inte med mindre. Det vinner alla på.

Minna Björklund

Sortimentsgruppchef Kolonial, Fryst och Nearfood
Coop Sverige

Att få sitta i juryn för Årets Dagligvara känns otroligt spännande. Det är ett pris som hyllar och uppmärksammar produkter som fyller ett kundbehov, utvecklar marknaden och främjar produktinnovation.

Anna Ekström

Sales Director Nordics, UK & Ireland
NielsenIQ

En ny produkt som lyckats tillföra försäljning för både återförsäljare och leverantör är något som jag, som Nielsens företrädare i juryn, tittar på. Att också lyckas bygga distribution och sticka ut i bruset är också något som jag tycker krävs för att bli en lyckad lansering.

Johan Walleen

Kategoriområdeschef Kött, chark & fågel
Axfood

Siffror & marknadsdata är kliniska och oantastliga men måste sättas i ett sammanhang, då blir juryns bedömning av produktens innovationshöjd avgörande.

Annelie Dremo

Kategorichef
Bergendahls Food

Jag ser framemot att vara en del av juryn för Årets Dagligvara. Att premiera leverantörer som lyckas ta fram nyheter som har en stark utveckling över tid är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det utmanar branschens aktörer, stimulerar tillväxt samt bidrar till konsumentnytta både nu och i framtiden.

Rickard Gustafsson

Affärsområdeschef
ICA Sverige

Det är hedrande att få sitta i juryn för ett pris som går till en produkt som bidrar till att fylla ett konsumentbehov. Priset hyllar nytänkande och innovation som är två viktiga ingredienser när det gäller att tillgodose kundernas behov.

ARRANGÖRER

Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor.

NielsenIQ

NielsenIQ is the leader in providing the most complete, unbiased view of consumer behavior, globally. Powered by a ground-breaking consumer data platform and fueled by rich analytic capabilities, NielsenIQ enables bold, confident decision-making for the world’s leading consumer goods companies and retailers.