Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinjer

Hem/Riktlinjer/Branschriktlinjer

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar fram branschriktlinjer. En branschriktlinje är branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå gällande lagstiftning från EU och de myndigheter som branschens verksamheter lyder under.

Syftet med branschriktlinjen är att den ska vara ett stöd för branschen att förstå och tolka lagtexter som annars kan vara svårt då lagtexterna ofta är formulerade på ett juridiskt och svårtolkat språk. Branschriktlinjen bidrar också till att branschen arbetar på ett enhetligt sätt. De mer omfattande branschriktlinjerna tas fram i samråd med ansvarig myndighet.

Coronariktlinjer 

Dagligvaruhandeln i Sverige har ett stort och viktigt samhällsansvar att förse befolkningen med livsmedel och även receptfria läkemedel. Att minska risken för störningar i livsmedelsbutikernas verksamhet är viktigare än någonsin så att varuförsörjningen av livsmedel fortsätter fungera och livsmedelsbutikerna kan fortsatt hålla öppet.

Dagligvaruhandeln har också ett ansvar för att förhindra smittspridning av coronaviruset och följer därför de av regeringen /myndigheter beslutade lagar, föreskrifter och vägledningar som beskriver vad livsmedelsbutiker ska eller bör göra för att undvika trängsel i butikerna, hjälpa kunderna att hålla avstånd och förhindra smittspridning av sjukdomen covid 19.

Med start i mars 2020 började myndigheterna ålägga butikerna att genomföra olika åtgärder som succesivt blev fler och fler. I september 2021 tog myndigheterna ett formellt beslut om att åtgärderna kunde upphöra. Därefter har butikerna på frivillig basis valt om de ska ha kvar åtgärderna eller inte. Det kan till exempel handla om att fortsätta erbjuda handsprit eller att ha kvar avståndsmarkeringar på golven.

På grund av myndigheternas bedömning av smittspridningsläget har regeringen/myndigheterna beslutat om att from 1 december återinföra fem allmänna råd till butikerna för att förhindra smittspridningen.

Coronariktlinjerna fungerar som stöd till butikerna i hur de bäst bidrar till att undvika trängsel.

Livsmedelshantering

Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinje Säker mat i din butik är branschens gemensamma dokument som beskriver hur livsmedelsbutiker ska arbeta med livsmedelshantering i butik, för att leva upp till de lagkrav som finns samt andra insatser utöver lagstiftningen.

Övriga branschriktlinjer