Branschriktlinjer

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar fram branschriktlinjer. En branschriktlinje är branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå gällande lagstiftning från EU och de myndigheter som branschens verksamheter lyder under.

Syftet med branschriktlinjen är att den ska vara ett stöd för branschen att förstå och tolka lagtexter som annars kan vara svårt då lagtexterna ofta är formulerade på ett juridiskt och svårtolkat språk. Branschriktlinjen bidrar också till att branschen arbetar på ett enhetligt sätt. De mer omfattande branschriktlinjerna tas fram i samråd med ansvarig myndighet.

Svensk dagligvaruhandels branschriktlinjer

Livsmedelshantering

Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinje Säker mat i din butik är branschens gemensamma dokument som beskriver  hur livsmedelsbutiker ska arbeta med livsmedelshantering i butik, för att leva upp till de lagkrav som finns samt andra insatser utöver lagstiftningen.

Branschriktlinjen ”Säker mat i din butik” finns upptryckt och finns till försäljning. Priset är 500 kronor (frakt tillkommer). För beställning, maila till standard@svdh.se

Övriga branschriktlinjer;