Om dagligvaruhandeln

Hem/Om oss/Om dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln är en viktig del av det svenska näringslivet, med anställda medarbetare i omkring 3200 butiker från norr till söder, i storstad såväl som på glesbygd.

Ta del av data om branschen. (Presentationen är från ett seminarium Svensk Dagligvaruhandel arrangerade. Dokumentet kommer inom kort att redigeras och uppdateras med nyare data)

Dagligvaruhandeln sysselsätter många och bidrar till integration

104 057

 Människor i sysselsättning

31,4%

Andel unga: 16-24 år

25%

Andel med utländsk bakgrund

Källa: SCB

En viktig bransch för svensk ekonomi

Nettoomsättning mnkr (2017)

Dagligvaruhandeln

Jordbruk

Livsmedelstillverkare

Hotell och restaurang