Om dagligvaruhandeln

Hem/Om oss/Om dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln är en viktig del av det svenska näringslivet, med anställda medarbetare i omkring 3200 butiker från norr till söder, i storstad såväl som på glesbygd.

Ta del av data om branschen. (Presentationen är från ett seminarium Svensk Dagligvaruhandel arrangerade. Dokumentet kommer inom kort att redigeras och uppdateras med nyare data)

 

Dagligvaruhandeln sysselsätter många och bidrar till integration

104 057

 Människor i sysselsättning

31,4%

Andel unga: 16-24 år

25%

Andel med utländsk bakgrund

Källa: SCB

En viktig bransch för svensk ekonomi

Nettoomsättning mnkr (2017)

Dagligvaruhandeln

Jordbruk

Livsmedelstillverkare

Hotell och restaurang

Källa: SCB

Butikshundringen

I rapporten ”Butikshundringen” har HUI, på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel, sammanställt de olika kostnadsposter som en genomsnittlig livsmedelsbutik har. Med utgångspunkt i en hundralapp som betalas i butik, presenteras exempelvis hur mycket som går till inköp av varan, moms, personalkostnader, hyra och säkerhetsarbete.

Mathundringen

I rapporten ”Mathundringen” har HUI, på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel, med utgångspunkt i en hundralapp gjort en beräkning över hur försäljningen fördelas mellan de olika aktörerna i livsmedelskedjan samt hur mycket som går till staten i form av moms.

Dagligvaruhandelns Ekorapport

I rapporten ”Dagligvaruhandelns Ekorapport 2021” har HUI, på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel, sammanställt försäljningsdata för ekologiskt för 2020 och 2019 från medverkande aktörer. Rapporten innehåller utveckling och trender för ekologisk livsmedelsförsäljning både i fysisk butik och på nätet.

Beräknad publicering för nästa rapport är februari 2022.

DAGLIGVARUINDEX

Månadstillväxt oktober  2021

Varje månad publicerar Svensk Dagligvaruhandel Dagligvaruindex som presenterar försäljningsutveckling i fysisk butik och online.

0%
Total försäljning butik & e-handel
0%
Total försäljning fysisk butik
0%
Total e-handelsförsäljning
Läs mer om dagligvaruindex