Loading...
Hem/Om oss
Om oss2019-10-18T10:30:33+02:00

Vår verksamhet

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra medlemsföretag  är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, IKEA Food, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna.

Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan och Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. Vi tror på det fria marknadsmötet, uppriktighet och redlighet samt hållbarhet i produkter och processer.

Svensk Dagligvaruhandel tillvaratar och främjar sina medlemsföretags gemensamma intressen i näringspolitiska frågor samt företräder medlemsföretagen i frågor av gemensamt intresse inför stat, myndigheter, organisationer, EU och andra internationella organ.

Vi är en branschorganisation som arbetar i nära samarbete med våra medlemsföretag. Det är medlemsföretagens kunskap och handlingskraft som utgör grunden för vårt arbete. Svensk Dagligvaruhandel företräder sedan medlemsföretagen genom att:

Vara remissinstans för remisser från departement och myndigheter

Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln på remissunderlag från departement och myndigheter. Remisser

Ta fram branschriktlinjer/överenskommelser

I Svensk Dagligvaruhandels regi tar branschen fram gemensamma branschriktlinjer som är den gemensamma tolkningen av aktuell lagstiftning. Det kan handla om hur butikerna ska hantera försäljning av alkoholhaltiga drycker till hur livsmedelssäkerheten ska säkerställas. I branschöverenskommelser enas branschen i gemensamma ställningstaganden. Det kan handla om kriterier kopplade till antibiotikaanvändning som ska beaktas vid inköp av kött till de egna varumärkena eller vad branschen kan göra för att minska användningen av plastbärkassar. Branschriktlinjer/överenskommelser

Bedriva opinion- och påverkansarbete

Dagligvarubranschen är en viktig del i livsmedelskedjan från jord till bord. Det är dessutom få branscher som möter så många människor dagligen, dels som kunder men också som anställda. Detta är ett stort ansvar som vi har stor respekt för. Svensk Dagligvaruhandel deltar aktivt i de forum som skapas av departement och myndigheter. Vi arbetar också för att påverka lagar och regler som är viktiga för att dagligvaruhandeln ska kunna bedriva en lönsam verksamhet och samtidigt ta ansvar i samhällsviktiga frågor. Fokusområden

Delägarskap i intressebolag

Genom delägarskap i ett antal intressebolag bidrar Svensk Dagligvaruhandel till att effektivisera flöden i dagligvarubranschen och en hög materialåtervinning i Sverige. Intressebolagen