Vår verksamhet

Hem/Om oss

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra medlemmar är Axfood, City Gross, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

Vi verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. Vi tror på det fria marknadsmötet, uppriktighet och redlighet samt hållbarhet i produkter och processer.

Vår uppgift är att tillvarata och främjar våra  medlemsföretags gemensamma intressen i näringspolitiska frågor och att företräda medlemsföretagen i frågor av gemensamt intresse inför stat, myndigheter, organisationer, EU och andra internationella organ.

SVENSK DAGLIGVARUHANDEL FÖRETRÄDER MEDLEMSFÖRETAGEN GENOM ATT

Vara remissinstans för remisser från departement och myndigheter

Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln på remissunderlag från departement och myndigheter.

Ta fram branschriktlinjer/överenskommelser

I Svensk Dagligvaruhandels regi tar branschen fram gemensamma branschriktlinjer som är den gemensamma tolkningen av aktuell lagstiftning. Det kan handla om hur butikerna ska hantera försäljning av alkoholhaltiga drycker till hur livsmedelssäkerheten ska säkerställas. I branschöverenskommelser enas branschen i gemensamma ställningstaganden. Det kan handla om kriterier kopplade till antibiotikaanvändning som ska beaktas vid inköp av kött till de egna varumärkena eller vad branschen kan göra för att minska användningen av plastbärkassar.

Delägarskap i intressebolag

Genom delägarskap i ett antal intressebolag bidrar Svensk Dagligvaruhandel till att effektivisera flöden i dagligvarubranschen och en hög materialåtervinning i Sverige.