Hälsa och goda matvanor

Hem/Fokusområden/Hälsa och goda matvanor

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar mycket aktivt för att främja och bidra till  goda matvanor bland befolkningen. Det sker i allt ifrån produktutveckling till samarbeten med andra samhällsaktörer som också arbetar för bättre folkhälsa.

Tillsammans har medlemsföretagen tagit fram ett fempunktsprogram som beskriver områden som alla dagligvaruhandelsaktörer arbetar med och som ska vara vägledande för företagen.

Svensk Dagligvaruhandel deltar och representerar också branschen i specifika projekt med fokus på hälsosammare mat och som adresserar en speciell folkhälsoutmaning.

Maten och folkhälsan

Allt fler i den svenska befolkningen har överviktig och fetma. En av orsakerna är att vi blir allt mer stillasittande. En annan orsak är kostintaget. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag som säljer och exponerar livsmedel är medvetna om att handeln har ett ansvar. Därför har branschen tagit fram ett fempunktsprogram för hur branschen kan bidra till hälsosammare matkonsumtion.

Utöver det egna arbetet anser vi att det finns vissa insatser som politiken kan vidta för att det ska bli enklare för livsmedelsbranschen att hjälpa konsumenter att äta hälsosammare. Det är främst två insatser;

• En ordentlig marknadsföringssatsning på nyckelhålsmärkningen, som vi anser är ett enkelt och bra verktyg för konsumenter.

• Att svenska politiker, arbetar aktivt och kraftfullt inom EU, för att få till förändringar i EU-förordning nr 1924/2006 så att livsmedelsbranschen kan kommunicera närings- och hälsopåståenden på ett konsumentnära sätt.

Projektet ReduSalt

Inom projektet ReduSalt utvecklar forskare och livsmedelsproducenter tillsammans metoder för att kunna sänka salthalten i olika livsmedel utan att deras säkerhet eller kvalitet påverkas negativt. Metoderna utvärderas bl a med hjälp av sensoriska tester för att se om smak och ätupplevelse påverkats. Målet är att metoderna ska användas av fler livsmedelsföretag och på sikt få en så pass omfattande tillämpning att det faktiskt gör skillnad på befolkningens saltkonsumtion.