ECR, Efficient Consumer Response, är ett forum för samarbete mellan handel och leverantörer inom livsmedelsbranschen.

Uppdrag och mål är att skapa förutsättningar för att genomföra gemensamma förbättringar och innovationer som leder till ökad kund- och affärsnytta. Exempel på frågor som hanteras i denna grupp är beslut om lanseringsfönster för nya produkter samt branschgemensamma utbildningar.

ECR Sverige drivs inom ramen för DLF (Daglivaruleverantörernas Förbund) och Svensk Dagligvaruhandel och är uppdelad mellan en grupp som fokuserar på försäljningssidan (ECR Retail Demand) och en grupp för Logistikflöden (ECR Retail Supply). Ordförande respektive vice ordförande i styrgrupperna utses växelvis från handeln respektive leverantörssidan.

Se vidare information om ECR Sverige på ecr.se