Logistik och varuflöden

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar inom åtta produktgrupper, vilket innebär att producenter av dessa produkter ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

Svensk Dagligvaruhandel äger tillsammans med framförallt DLF (Dagligvaruleverantörers förbund) ett antal bolag som har till uppgift att ta ansvar för bland annat återvinning av glas och förpackningsmaterial. Varje intressebolag bevakar och påverkar politiska beslut som påverkar deras respektive verksamheter.

Genom att vara delägare i GS1 Sweden bidrar vi till utveckling av standarder samt effektivisering av varu- och informationsflöden för företag.

Returpack
Svensk GlasÅtervinning
FTI (Förpackning-och tidningsinsamlingen)
GSI
Svenska Retursystem