Logistik och varuflöden

Hem/Fokusområden/Logistik och varuflöden

Genom dagligvaruhandelns delägarskap i materialbolagen, exempelvis Svensk Plaståtervinning och Returkartong samt i bolaget Returpack, kanske mer känt som Pantamera arbetar vi för ökad materialåtervinning.

Genom delägarskap i Svenska Retursystem ser dagligvaruhandeln till att engångsanvändning av pallar och lådor har gått över till återanvändning och ett cirkulärt system och på så vis en minskad klimatpåverkan.

Ett cirkulärt system för material som används i förpackningar är också något branschen arbetar för. Genom delägarskap i de så kallade materialbolagen, Svensk Plaståtervinning, Svensk Glasåtervinning mfl. är dagligvaruhandeln med och säkerställer att de material som kommer in via insamlingen för förpackningar och tidningar sorteras och säljs vidare för återanvändning.

Delägarskapet i GS1 Sweden möjliggör att säkerställa och utveckla effektiva varu- och informationsflöden genom standarder. Medan delägarskapet i ursprungsmärkningen Från Sverige är en insats för att öka svensk livsmedelsproduktion och konsumtion.

Det nyaste tillskottet av bolag är Sweden Food Arena som livsmedelsbranschen gemensam delfinansierar. Den andra finansiären är staten. I arenan hanteras områden som forskning, utveckling och innovation och genom den skapar branschen förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Klicka på loggorna och läs mer om de bolagen och andra bolag.