Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPIF) juni 2022

Hem/Nyhet/Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPIF) juni 2022

2022-07-14

SCB:s siffror för juni visar på en historiskt hög inflation för livsmedel på 11,2 procent. Inte sedan i början av 90-talet har vi sett den nivån. Prisökningarna syns framför allt på kött, mejeriprodukter, ägg och spannmålsprodukter, dvs matvaror med koppling till primärproduktionen där kostnadsökningar på främst bränsle och insatsvaror slagit hårt, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

 

Imorgon, fredag den 15 juni, publiceras Dagligvaruindex juni (dagligvaruhandelns försäljningsutveckling på månadsbasis).