Livsmedelskedjan i möte med landsbygdsministern om krisen i Ukraina

Hem/Nyhet/Livsmedelskedjan i möte med landsbygdsministern om krisen i Ukraina

2022-03-01

Tisdagen den 1 mars träffade representanter för livsmedelskedjan landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att informera om status för den svenska livsmedelsförsörjningen.

I dagens möte med landsbygdsministern deltog Anna-Karin Hatt, vd Lantbrukarnas Riksförbund, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen och Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. De tre representanterna för livsmedelskedjan konstaterade att än så länge har den ryska invasionen av Ukraina haft en begränsad påverkan på den svenska livsmedelsförsörjningen. Samtidigt var man tydlig med att ju längre krisen fortsätter desto svårare blir det att bedöma hur situationen kan komma att påverkas. Representanterna för livsmedelskedjan föreslog på mötet att de ska ha återkommande möten med Regeringskansliet så länge krisen pågår.

– I nuläget så ser vi inte någon påverkan på varuflödet till dagligvaruhandeln. Livsmedelsförsörjningen fungerar väl, vilket ytterligare bekräftades på mötet vi idag hade med representanterna för hela livsmedelskedjan. På längre sikt är det svårt att säga vilken påverkan konflikten i Ukraina kommer att få, det kommer naturligtvis att ha effekter på den globala ekonomin. Vi följer utvecklingen noga, och samarbetar nära med myndigheter och övriga aktörer i livsmedelskedjan i den här djupt oroande och tragiska situationen, säger Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell.