Mat står i fokus under årets Krisberedskapsvecka

Hem/Nyhet/Mat står i fokus under årets Krisberedskapsvecka

2022-09-26

Idag startar MSB:s Krisberedskapsvecka, en årlig nationell aktivitet som uppmärksammar hur privatpersoner kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott. I år är temat mat, och hur hushåll kan stärka sin hemberedskap för att ha mat även vid kriser och krig. Ett tema som givet utvecklingen i omvärlden är högst relevant.

Livsmedelsberedskapen står högt upp på Svensk Dagligvaruhandels agenda och vi ser vikten av att ha ett gemensamt och konkurrensneutralt samarbete genom hela kedjan. Här spelar även slutkonsumenten en viktig roll genom att säkra sin egen hemberedskap. Uppbyggnaden av den svenska livsmedelsberedskapen måste ske både på nationell, regional och lokal nivå för att vara långsiktigt hållbar, säger Ulrika Dahlin, ansvarig för beredskapsfrågor på Svensk Dagligvaruhandel.

Under ledning av Livsmedelsverket, som den 1 oktober i år blir sektorsansvarig myndighet för Sveriges livsmedelsberedskap, pågår ett arbete tillsammans med livsmedelsbranschen för att stärka den svenska livsmedelsberedskapen och Sveriges försörjningsförmåga.

 Läs mer om Krisberedskapsveckan hos MSB https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/