Matmissionen öppnar i Hallunda Centrum

Hem/Nyhet/Matmissionen öppnar i Hallunda Centrum

2022-02-09

Nu öppnar Stockholms Stadsmission sin tredje sociala matbutik i Stockholmsområdet. Butiken är den första av tre i ett samarbete mellan Svensk Dagligvaruhandel, Dagligvaruleverantörernas Förbund och Stockholms Stadsmission.

Den 9 februari slås portarna upp till 700 m2 Matmissionen mitt i Hallunda Centrum. Matmissionen, som är Stockholms Stadsmissions koncept för sociala matbutiker, finns sedan tidigare även i Jakobsberg och Hägersten. Butikernas syfte är att nå människor som lever i ekonomisk utsatthet och samtidigt reducera svinn av produkter och livsmedel. Butiken i Hallunda är en del av en branschgemensam storsatsning inom dagligvarubranschen för att tillgängliggöra Matmissionen för fler.

Hållbarhet i alla led
Matmissionens koncept bygger på att skapa hållbarhet genom arbetsträning, återförsäljning av matsvinn och lindring av matfattigdom. Det innebär att människor som lever i ekonomisk utsatthet kan bli medlemmar, och därigenom får möjlighet att handla i butiken till priser som är cirka en tredjedel av ordinarie pris. Produkterna, som annars hade riskerat att bli svinn, doneras primärt från dagligvaruhandelns och dagligvaruindustrin lager och online-handel. Butiken i Hallunda Centrum beräknas minska matsvinn med upp till 1 000 ton produkter per år. Det motsvarar ett klimatavtryck på cirka 1 500 ton CO2.

Expansion i tre steg
Butiksöppningen i Hallunda Centrum är den första av tre planerade nya butiker i Stockholmsområdet och är en del av en gemensam storsatsning mellan Stockholms Stadsmission, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund.
Matsvinn har länge varit en prioriterad fråga för dagligvaruhandeln, och vi arbetar hårt i alla led för att minska svinnet. Det känns väldigt bra att genom att stötta Matmissionen bidra till att det svinn som ändå uppstår kommer människor i utsatthet till godo, säger Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel.