Att naturlighet kommer på topp när konsumenter väljer mat och dryck är känt sedan tidigare. Ikväll blev det återigen bekräftat att konsumenter efterfrågar det naturliga. Loka Crush tog hem priset Årets Dagligvara – priset till årets mest framgångsrika lansering i dagligvaruhandeln.

Loka Crush har ritat om dryckeskartan och hittat konsumenter som söker efter en naturlig törstsläckare. Sällan har en lansering nått så hög marknadsandel och försäljning på så kort tid. Dessutom i läskkategorin med hård konkurrens, säger Karin Brynell, ordförande i juryn för Årets Dagligvara.

Loka Crush från Spendrups Bryggeri är ett kolsyrat vatten från Bergslagen smaksatt med 14 % fruktjuice. Loka Crush var en av tre produkter som nominerats till priset utifrån kvantitativa kriterier såsom försäljning och marknadsandelar och en kvalitativ bedömning av produkternas innovationshöjd. Loka Crush röstades fram som den slutliga vinnaren i samband med Dagligvarubranschens Höstmöte den 1 oktober.

För ytterligare information om priset och kommentarer om vinnaren:
Karin Brynell, ordförande i juryn för Årets Dagligvara. Telnr: 0709-758085

Loka Crush uppfyllande av kriterierna i Årets Dagligvara
Produktens försäljning i värde: 150 MSEK
Produktens marknadsandel i sin kategori: 3,6% i kategorin läsk
Produktens påverkan på hela kategorins tillväxt: 67%
Uppnådd distribution: 85%