Riksdagen vill undanta alla livsmedel i prisinformationslagen – välkomnas av branschen

Hem/Nyhet/Riksdagen vill undanta alla livsmedel i prisinformationslagen – välkomnas av branschen

2022-06-14

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att förslagen i propositionen Ett moderniserat konsumentskydd (2021/22:174) behöver förtydligas avseende undantag från de nya kraven i den del som rör prisinformationslagen. Riksdagen vill att regeringen förtydligar att livsmedel helt undantas och att lagen gäller för varje försäljningsställe, vilket är ett viktigt besked för näringsidkare som har flera försäljningsställen. Svensk Dagligvaruhandel välkomnar riksdagens beslut och tillkännagivande, som är ett positivt besked för Sveriges omkring 3 200 dagligvarubutiker.

– Det är välkommet att en riksdagsmajoritet nu tydliggör att alla livsmedel utgör ett exempel på ”varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla” och som således undantas från prisinformationslagens skyldighet att ange ett 30-dagarspris. Otydligheten i det ursprungliga förslaget riskerade att leda både till ökat matsvinn och ökade kostnader för konsumenten, säger Martin Andersson, Näringspolitisk ansvarig Svensk Dagligvaruhandel.

Enligt väletablerad praxis följer regeringen riksdagsviljan och vidtar erforderliga åtgärder när så bedöms behövas för att efterkomma riksdagens tillkännagivanden. Svensk Dagligvaruhandel utgår från att riksdagsviljan respekteras även i detta fall, dvs. att alla livsmedel undantas från lagkraven och att lagstiftningen i övrigt kan tillämpas per försäljningsställe i stället för per näringsidkare.

Sammanfattningsvis innebär den nya lagbestämmelsen om information vid prissänkningar (7a § prisinformationslagen) att om en produkt (varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla undantas) tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska även det tidigare priset anges, varmed avses det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Riksdagen beslutade även att senarelägga tidpunkten för ikraftträdande, från 1 juli till 1 september.