Matsvinn

Det slängs alldeles för mycket mat i Sverige. Det mesta svinnet uppstår i hemmen. Men mycket mat kastas redan innan det når konsumenten. Att minska matsvinnet är en av våra viktigaste miljöutmaningar.

Den svenska regeringen har beslutat om etappmålen att det sammantagna livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025. Och att andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och konsument ska öka till 2025.

Dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige arbetar fokuserat och aktivt för att matsvinn överhuvudtaget inte ska uppstå.

Här kan du läsa om några av de insatser som dagligvaruhandelsaktörerna gör.

Fokus på Frukt & Grönt samt bröd

De största källorna till svinn i en butik är frukt, grönsaker och bröd. Därför fokuserar butikerna extra på olika åtgärder för att minska svinnet av just dessa kategorier. Exempel på det är:

• Ledsna frukter och grönsaker läggs i en påse som kan köpas hem för att göra en smoothie eller soppa.
• Bake-off bröd säljs ut mot slutet av dagen.
• Butikerna jobbar aktivt för att bara beställa så mycket varor som efterfrågas.
• Priset sänks på varor som närmar sig bäst före eller sista förbrukningsdatum.

Donation av livsmedel som annars riskerat att bli svinn

När butikernas verksamheter, oftast lager, av olika anledningar står med för många produkter som inte går att skicka vidare för försäljning i de ordinarie butikerna är donation till välgörenhet ett bra alternativ. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tillsammans med leverantörernas branschorganisation DLF startat ett samarbete med Stockholms Stadsmission som innebär att tre sociala matbutiker kommer öppna i Stockholmsområdet. Den första öppnade i Hallunda Centrum i februari 2022, ytterligare två butiker ska öppna innan sommaren 2022.

Satsningen beräknas minska det årliga matsvinnet med upp till 3 000 ton.

Utöver den branschgemensamma satsningen har dagligvaruhandelsaktörerna även samarbeten med andra välgörenhetsorganisationer i andra delar av landet.

Läs mer om initiativet här.
Läs mer om Stockholms Stadsmissions Sociala matbutikskonceptet – Matmissionen

Inrapportering av matsvinnsdata

Dagligvaruhandelsaktörerna rapporterar vartannat år in sin matsvinnsdata till Naturvårdsverket, vilket blir en del av myndighetens statistikrapport Matavfallet i Sverige.

För dagligvaruhandeln är det viktigt att en offentlig aktör ansvarar för sammanställning av data samt att det finns en jämförbar och komplett data för hela livsmedelskedjan.

Tips och information till konsumenter

Branschen tar också sitt ansvar för att hjälpa konsumenterna att minska sitt svinn. Till exempel genom att ge tips på hur rester kan tas hand om, hur datummärkning ska tolkas och genom att välja förpackningar som inte genererar matsvinn. Och dagligvaruhandeln gör mer än så. Mycket mer. Hela tiden utvecklas nya idéer och strategier för att bidra till regeringens mål.

Att alla hjälps åt att minska matsvinnet kommer vara avgörande. Det är viktigt att regeringen skapar förutsättningar för arbetet med att minska matsvinnet, genom de regeringsuppdrag och ekonomiska resurser som de ger till myndigheterna.

Tillsammans, mot minskat matsvinn till 2025!

Klicka på respektive logga för att ta del av hur medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel jobbar med sina egna mål och för minskat matsvinn