De har inflytande över Årets Dagligvara Förra året vann Lindahls Kvarg Årets Dagligvara, priset till årets mest framgångsrika produktlansering inom dagligvaruhandeln. Vilken framgångsrik och innovativ produkt som tar hem det ärofyllda branschpriset i år, har nyckelpersoner inom dagligvarubranschen inflytande över.

Utsedda till juryn för Årets Dagligvara 2015 är:

Karin Brynell, juryns ordförande och VD Svensk Dagligvaruhandel
Jörgen Friman, VD DLF – Dagligvaruleverantörers Förbund
ÅsaBritt Hermansson, VD, Nielsen
Simone Margulies, chef kolonialvaror, ICA Sverige
Magnus Strid, kategorichef njutningsprodukter, Coop Sverige
Johan Walleen, biträdande affärsområdeschef färskvaror, Axfood
Mats Sjödahl, inköpschef, Bergendahls Food

Juryns uppdrag är att utifrån kvantitativa kriterier såsom försäljning och marknadsandelar göra en kvalitativ bedömning av produkternas innovationshöjd och nominera tre finalister. Den 22 september offentliggör juryn de tre finalisterna.

– Juryn har en bra sammansättning av personer med kunskap inom statistik och marknadsdata och personer som dagligen värderar vilka produkter som på bästa sätt möter konsumenternas behov och driver på utveckling. Vi kommer presentera tre starka finalister den 22 september, säger Karin Brynell juryns ordförande och VD i Svensk Dagligvaruhandel.

Vilken produkt av de tre som slutligen blir utsedd till Årets Dagligvara 2015 avgörs av branschen på Höstmöte den 1 oktober, på Grand Hôtel i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Jönsson, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel 0709-803209

Fakta om Årets Dagligvara

Priset Årets Dagligvara tilldelas en produkt som under föregående år haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov. Priset delas ut av branschorganisationerna DLF – Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel, i samarbete med marknadsanalysföretaget Nielsen. Syftet med Årets Dagligvara är att uppmärksamma framgångsrika lanseringar och samtidigt inspirera branschens aktörer till innovation och produktutveckling. Priset delas ut i oktober varje år i samband med branschens Höstmöte. Läs mer på www.åretsdagligvara.se.