Återaktivering av coronariktlinjer

Hem/Okategoriserade/Återaktivering av coronariktlinjer

2021-12-01

På grund av myndigheternas bedömning av smittspridningsläget har regeringen/myndigheterna beslutat om att from 1 december återinföra fem allmänna råd till butikerna för att förhindra smittspridningen av coronaviruset.

Mot bakgrund av det bör de butiker som valt att ha kvar vissa åtgärder på frivillig bas fortsätta att ha det.

Därtill kommer de åtgärder som alla butiker bör införa med anledning av att regeringen/FHM beslutat om föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS2021:8) om särskilda begränsningar från att förhindra spridning av sjukdomen covid 19.

Åtgärderna ska börja tillämpas from 1 december 2021.

Dagligvaruhandelns coronariktlinjer