Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPIF) augusti 2022

Hem/Nyhet/Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPIF) augusti 2022

2022-09-14

Inflationen fortsätter att stiga och låg i augusti på 9 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPIF), mycket pådrivet av de kraftigt stigande elpriserna. Även livsmedelspriserna fortsätter att öka och steg i augusti med hela 14 procent jämfört med samma månad förra året. De ökande elpriserna har stor påverkan och det har blivit betydlig dyrare att producera mat. Det har också blivit dyrare att lagra och sälja mat då det höga elpriset påverkar hela driften, inte minst kyl- och fryskedjan, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Imorgon, den 15 september, publiceras Dagligvaruindex augusti (dagligvaruhandelns försäljningsutveckling på månadsbasis).