Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPIF) juli 2022

Hem/Nyhet/Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPIF) juli 2022

2022-08-12

SCB:s siffror för juli visar en något dämpad inflation jämfört med juni, 8 procent. Livsmedel är en av de kategorier som fortsätter att stiga och det är framför allt mjölk, ost, ägg och grönsaker som bidrar till det. Det har blivit dyrare att producera mat, och konsumenten kommer fortsatt behöva vänja sig vid att vissa matvaror kostar mer. Hushållens köpkraft har under året tydligt påverkats av såväl ökade livsmedelspriser som ökade boendekostnader och energipriser, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

På onsdag nästa vecka, den 17 augusti, publiceras Dagligvaruindex juli (dagligvaruhandelns försäljningsutveckling på månadsbasis).