Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Våra intressebolag

Aktuellt

Fokusområde - produktsäkerhet

Ge Livsmedelsverket en chans att stoppa matfusket

Livsmedelsbedrägerier har tyvärr blivit allt vanligare. Livsmedelsbranschen arbetar för att stävja bedrägerierna. Men det behövs också resurser till Livsmedelsverket så…

24 april 2017 Nyhet

Ämnen i produkter med palmolja (Svenska Dagbladets artikel)

23 mars publicerade Svenska Dagbladet en artikel om ämnen i produkter med palmolja som bland annat misstänks öka risken för cancer. Aktuell…

24 mars 2017 Nyhet

2016-ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln

– 2016 blev ett svagare år för dagligvaruhandeln både vad gäller försäljningsutveckling och antalet anställda. Låg inflation är en förklaring…

13 februari 2017 Nyhet

Årets Dagligvara 2016

Årets dagligvara.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

Titiyo återvinner Titiyo