Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Våra intressebolag

Aktuellt

Ämnen i produkter med palmolja (Svenska Dagbladets artikel)

23 mars publicerade Svenska Dagbladet en artikel om ämnen i produkter med palmolja som bland annat misstänks öka risken för cancer. Aktuell…

24 mars 2017 Nyhet

2016-ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln

– 2016 blev ett svagare år för dagligvaruhandeln både vad gäller försäljningsutveckling och antalet anställda. Låg inflation är en förklaring…

13 februari 2017 Nyhet

Svensk Dagligvaruhandel saknar konsumentfokus i handlingsplanen

Svensk Dagligvaruhandel är positiva till att regeringen nu har presenterat sin handlingsplan för livsmedelsstrategin och det första åtgärdspaketet. Men kan…

7 februari 2017 Nyhet

Årets Dagligvara 2016

Årets dagligvara.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

svdh-annons_tillsatsfakta

Tillsatsfakta.se