Remisser

Varje år svarar vi på ett fyrtiotal remisser från departement och myndigheter. Svaren är branschens gemensamma åsikt.

Till remisser

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer- och överenskommelser är dagligvarubranschens gemensamma tolkning av aktuell lagstiftning eller branschens ställningstagande i en viss fråga.

Till branschriktlinjer

Våra intressebolag

Dagligvaruhandeln är delägare i bolag som effektiviserar flöden i dagligvaruhandeln och bidrar till god materialåtervinning.

Våra intressebolag

Aktuellt

1_1

Tillväxt för dagligvaruhandeln under första kvartalet 2016

Dagligvaruhandeln inledde 2016 med en försäljningsökning. Tillväxten under det första kvartalet blev 5,3 procent i löpande priser, men om man…

19 maj 2016 Nyhet

APRIL 20160815JPG

Nu finns Från Sverige i livsmedelsbutikerna

Från och med idag, 20 april, går det att finna ursprungsmärkningen Från Sverige i livsmedelsbutikerna. Genom delägarskapet i Svenskmärkning AB,…

20 april 2016 Nyhet

Kommentar på Naturvårdsverkets förslag

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till miljödepartementet om att höja priset på plastbärkassar i handeln. Vi tror att förslaget är…

22 mars 2016 Nyhet

svdh-annons_dagligvara

Årets dagligvara.se

SVM_banner_SVDH

frånsverige.se

svdh-annons_tillsatsfakta

Tillsatsfakta.se