Hem/2017/februari

2016-ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln

– 2016 blev ett svagare år för dagligvaruhandeln både vad gäller försäljningsutveckling och antalet anställda. Låg inflation är en förklaring och en annan kan vara konkurrensen från restaurangbranschen, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel. Läs mer i Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport Q4 - 2016 (med helårssiffror)

2017-02-13T22:28:14+01:002017-02-13|Nyhet|

Svensk Dagligvaruhandel saknar konsumentfokus i handlingsplanen

Svensk Dagligvaruhandel är positiva till att regeringen nu har presenterat sin handlingsplan för livsmedelsstrategin och det första åtgärdspaketet. Men kan konstatera att det konsumentfokus som genomsyrade strategin inte är lika tydligt i handlingsplanen. Återigen har fokus flyttats till primärproduktionen. Dagligvaruhandeln har också invändningar mot att handlingsplanen fortfarande är på ett övergripande och visionärt plan och

2017-02-13T22:36:27+01:002017-02-07|Nyhet|