Ämnen i produkter med palmolja (Svenska Dagbladets artikel)

23 mars publicerade Svenska Dagbladet en artikel om ämnen i produkter med palmolja som bland annat misstänks öka risken för cancer. Aktuell information från Livsmedelsverket går att finna här: