Livsmedelsverket föreslår att kommuner ska ta betalt efter genomförd kontroll

Livsmedelsverket har lämnat över en hemställan till Näringsdepartementet om att efterhandsdebitering av livsmedelskontrollerna bör införas. Om regeringen väljer att gå på Livsmedelsverkets linje, kommer kommunerna framöver debitera butikerna efter genomförd kontroll, istället för i förväg. Anledningen till förslaget är att Livsmedelsverket bedömer att efterhandsdebitering skulle öka tilltron till kontrollen och bidra till ökad legitimitet för