Plastkretsen, som Svensk Dagligvaruhandel är delägare i, storinvesterar i ökad återvinning av plastförpackningar

Plastindustrin, förpackningstillverkare och företag som sätter förpackningar på marknaden, och är delägare i Plastkretsen, inleder 2018 offensivt. Ett investeringsbeslut om en kvarts miljard kronor har tagits, för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. Den historiska satsningen är en viktig del i